Engelsk Bulldog Valper født 03.09.2023 Etter Helsetestede Friske Foreldre , oppfyller Spesialklubbens Helsekrav .