Valper etter høyt premierte sunne, friske og snille foreldre selges til seriøse kjøpere. 40 som oppdretter.