I kullet er det 4 brune og 2 svarte valper. Alle er livlige og ser kraftige og fine ut. Valpene vil bli godt sosialisert, vennes til bl.a. håndtering, bilkjøring og støvsuger samt trenes på innkalling med fløyte. Foreldrene er sunne hunder med godt gemytt som er helseundersøkt og premiert i henhold til Norsk Retrieverklubbs retningslinjer for avl. Begge foreldre er høyt premiert på utstilling og trenes på viltspor med godt resultat.
Det er 1 brun og 1 svart hannvalp ledige. Jeg ser etter gode og stabile hjem med aktive eiere som kan gi valpene en god oppdragelse og mulighet til å få bruke evnene sine på forskjellige aktiviteter. Jeg har lang erfaring med rasen og ønsker å følge opp etter at valpen er levert.
Dersom du er interessert, ring meg for mer informasjon og en hyggelig hundeprat, tlf.nr. 90891374.