Dalmatinervalper
Leveringsklare 14.1.2024.
Foreldre: N S Ch Toot's Venus in Furs - N Ch Toot's Whatever you want.
Født: 19.11.2023.
Oppdretter: Aase Jakobsen, Tromsøysundvegen 375, 9023 Krokelvdalen
Tlf. +47 91888874
Alle valper leveres chipmerket og med pass og helseattest.