Kraftige og flotte valper, 4 + 4, tilfredsstiller Norsk Rottweilerklubbs avlskriterier.
Høyt premierte foreldre, både eksteriørt og innenfor brukshund.
Far er KORAD og mor har flere beståtte mentaltester og prøver. Foreldrene er også JLPP frie via test på far og arv på mor