Hjertelidelser

NKK registrerer i samarbeid med Norsk Forening for Veterinær Kardiologi (NFVK) screeningresultater fra hjerteundersøkelser i DogWeb. Det er kun veterinærer som er spesielt godkjent av NKK/NFVK som kan registrere slike resultater. Det er egne regler for rasen cavalier king charles spaniel, se eget avsnitt.

 

Både resultatet av undersøkelsen (stikkord diagnose/grad eller fri) og en PDF-fil av selve hjerteattesten vil vises på de undersøkte hundene i dogweb.

 

Undersøkelse med ultralyd

Hjertescreening for avl innebærer en full undersøkelse med lytting (auskultasjon) og spesialisert ultralyd. For de fleste hjertesykdommer er det denne prosedyren som best avdekker hjertets tilstand.

Ultralydundersøkelsen krever avansert utstyr og høy kompetanse, og NFVK fører liste over veterinærer som innehar dette (se lenke til NFVK på Facebook).

Listen over godkjente veterinærer vil oppdateres dersom flere undersøkere godkjennes. Det er krav om et visst antall hjerteutredninger pr år pr veterinær for å opprettholde status på lista.

Dekning på landsbasis

Det er på landsbasis 6 undersøkere som er godkjent for å kunne utføre ultralydundersøkelser i regi av NFVK (det er vesentlig flere som er godkjent til å lytte på cavalier). Disse er geografisk fordelt på Oslo, Lørenskog, Telemark, Stavanger, Bergen og Stjørdal. Noen av de godkjente veterinærene reiser fast til klinikker Nord-Norge, inkludert Bodø og Tromsø.

Liste over veterinærer som utfører tjenesten føres som sagt av NFVK (se lenke til NFVK på Facebook).

 

Cavalier king charles spaniel

Cavalier er spesielt utsatt for klaffesykdom (myxomatøs mitral klaffesykdom) og dette kan avdekkes ved hjelp av auskultasjon (lytting) og ultralyd. Klaffesykdom vil føre til utvikling av lekkasje over en eller flere klaffer i hjertet, noe som kan oppdages ved at man hører bilyd ved auskultasjon.

For best mulig avlsmessig framgang, er det viktig med et opplegg som gir mulighet for stor oppslutning blant oppdrettere, og jevnlige undersøkelser av avlshunder over tid. Auskultasjon er valgt som metode for screeningopplegget, da denne undersøkelsen er lettere tilgjengelig for oppdrettere, og derfor vil sikre flere undersøkte avlsdyr. Oppdrettere som ønsker en enda mer eksakt undersøkelse ved hjelp av ultralyd kan selvsagt få utført dette, men det er altså ikke nødvendig for screeningopplegget.

Kun spesielt godkjente veterinærer får anledning til å skrive auskultasjonsattestene. Primært er dette medlemmene av Norsk Forening for Veterinær Kardiologi, samt spesialister i smådyrmedisin, godkjent av Den Norske Veterinærforening. Andre veterinærer kan søke om godkjenning hvis de har gjennomført kursing i hjertesykdommer. For liste over veterinærer med godkjent auskutlasjonsavtale, se dokumentboksen.

Mer informasjon om om opplegget for auskutasjon av cavalier, fins i dokumentboksen på denne siden.

Norsk Cavalierklubb har utviklet egne krav og retningslinjer for avl, blant annet mht. hjertesykdom. Mer om dette finner du i info-dokumentet om auskultasjon, og via lenken til Norsk Cavalierklubb (se lenkeboksen).

Dekning på landsbasis

NKK fører en liste over veterinærer som er godkjent til å registrere auskultasjonsfunn (se under «Dokumenter» på denne siden), og det vil bli vesentlig flere veterinærer som er godkjent for lytting alene enn det er veterinærer som har utstyr og kompetanse til å gjøre ultralyd.

 

Alder ved undersøkelse

En del sykdommer utvikles sent i livet, eller forverres med alderen. Hjerteundersøkelsene gir en status på hjertet slik det er på undersøkelsestidspunktet. Ulike raser kan være disponerte for ulike lidelser, og kan derfor ha forskjellige anbefalinger mht. alder og hvor ofte hunden bør undersøkes. Kontakt gjerne raseklubben for råd.

 

Våre samarbeidspartnere: