Helsestatus, generelt

Regler rundt alder, sykdom, helse og reproduksjonsstatus (og noen ganger løpetid) er satt for de ulike konkurranseformene. Se konkurransereglementene og kapitlene Utstillingsberettigede hunder eller Deltagerberettigede hunder.

 

Generelt for alle er at hunder ikke skal være syke eller utgjøre smittefare. Karantenetider for ulike sykdommer er ikke spesifisert, men må vurderes i samråd med veterinær i hvert enkelt tilfelle. Hvis det foreligger/kan foreligge tvil, skal det fremlegges veterinærattest.

 

Våre samarbeidspartnere: