Hjerteundersøkelse for cavalier og prosjekthunder er en viktig del av prosjektet. I mars mottok NKK informasjon fra Norsk Forening for Veterinær Kardiologi (NFVK) om at de ikke lenger kunne stå faglig inne for hjerteundersøkelse med auskultasjon som de hadde utarbeidet for cavalier. 

NKK har nå signert nye avtaler med veterinærer godkjent av NFVK til å utføre hjerteundersøkelser med ultralyd etter en fastlagt protokoll fastsatt av NFVK. Denne avtalen gjelder for alle raser for resultater som legges inn i DogWeb. Hjerteundersøkelser i prosjektet vil nå utføres i henhold til denne protokollen med ultralyd, og løsningen med hjerteundersøkelse med auskultasjon opphører.

Prosjektgruppen må nå utarbeide avlskrav for hjerte for de ulike aldersgruppene og kategoriene hunder som deltar i prosjektet. 

Den endelige godkjenningen av prosjektplanen er utsatt til SUs ordinære møte 22.oktober 2024. Prosjektgruppen jobber nå med å evaluere helsekravene i den opprinnelige prosjektplanen.

NKK ser at kostnadene for helseundersøkelser i prosjektet kan påvirke oppslutningen om prosjektet negativt. Det er besluttet at NKK støtter NCk med 3500.-/hjerteundersøkelse som gjennomføres.

Mer detaljert informasjon vedrørende hjertescreening og andre helsekrav vil komme i løpet av kort tid.