Prisliste registreringstjenester

 

Registreringsavgiftene skal IKKE forhåndsbetales, faktura vil bli tilsendt (gjelder ikke ved registrering på internett og søknad om kennelnavn).

Priser f.o.m. 1. januar 2022
Fakturagebyr: kr 50 (hvis tjenesten kan betales elektronisk)

Registrering av kull på internett:

 • Medlem: kr 587 pr. valp
 • Medlem: kr 880 pr. valp eldre enn 3 mnd.
 • Medlem: kr 294 pr. valp norsk rase*
 • Ikke-medlem: kr 1 174 pr. valp
 • Ikke-medlem: kr 1 760 pr. valp eldre enn 3 mnd.
 • Ikke-medlem: kr 587 pr. valp norsk rase*

Manuell registrering av kull:

 • Medlem: kr 862 pr. valp
 • Medlem: kr 1 293 pr. valp eldre enn 3 mnd.
 • Medlem: kr 431 pr. valp norsk rase*
 • Ikke-medlem: kr 1 724 pr. valp
 • Ikke-medlem: kr 2 586 pr. valp eldre enn 3 mnd.
 • Ikke-medlem: kr 862 pr. valp norsk rase*

Spesialprisene gjelder kun de norske utrydningstruede rasene (dunker, haldenstøver, hygenhund, norsk buhund og norsk lundehund

NOX-register/blandingshundregister:

 • Pris kr 1 101, uavhengig av medlemskap

Omregistrering av utenlandsk hund:

 • Medlem: kr 1 020
 • Ikke-medlem: kr 2 040

Tillegg for import fra Tyskland (sertifikatgebyr): kr 800

Blodprøve staffordshire bull terrier: kr 126

Eierskifte: kr 634

Kopi av registreringsbevis: kr 575

Avlssperre på enkelthund: kr 575

Dep. nr:

 • Medlem: 
 • Ikke-medlem:

Saksbehandlingsgebyr ved brudd på NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett:

 • kr 15 000

Gebyret gis den første gangen regelverket brytes. Skjer det flere brudd skal saken behandles i valgt disiplinært organ.

Ankegebyr: kr 1050

Kennelnavn, søknad: kr 3 532
Kennelnavn, endring: kr 1 963

Priser sædbanken:

Telefonnummer til Norsk Kennel Klubs sædbanks vakthavende på dagtid, Veterinær Ragnar Thomassen: 918 87 792.

Priser på lagring av frossen sæd:

Følgende priser gjelder fra 1. januar 2022. Prisene kan endres uten forutgående varsel iht. kostnadsutvikling. Prisene er inkl. 25 % mva.

 • 1-15 strå: kr 80 pr. mnd.
 • 16-40 strå: kr 135 pr. mnd.
 • 41-70 strå: kr 158 pr. mnd.
 • 71-100 strå: kr 192 pr. mnd.

Over 100 strå etter avtale. Disse prisene gjelder pr. lagret hannhund. Fakturering skjer fra NKK, forskuddsvis for tre mnd. av gangen. For priser på øvrige tjenester, ta kontakt med Ragnar Thomassen - ragnar.flak.thomassen@nkk.no

 

Våre samarbeidspartnere: