Prisliste registreringstjenester

 

Registreringsavgiftene skal IKKE forhåndsbetales, faktura vil bli tilsendt (gjelder ikke ved registrering på internett og søknad om kennelnavn).

Priser f.o.m. 15. mai 2021
Fakturagebyr: kr 50 (hvis tjenesten kan betales elektronisk)

Registrering av kull på internett:

 • Medlem: kr 564 pr. valp
 • Medlem: kr 845 pr. valp eldre enn 3 mnd.
 • Medlem: kr 282 pr. valp norsk rase*
 • Ikke-medlem: kr 1 127 pr. valp
 • Ikke-medlem: kr 1 691 pr. valp eldre enn 3 mnd.
 • Ikke-medlem: kr 564 pr. valp norsk rase*

Manuell registrering av kull:

 • Medlem: kr 828 pr. valp
 • Medlem: kr 1 242 pr. valp eldre enn 3 mnd.
 • Medlem: kr 414 pr. valp norsk rase*
 • Ikke-medlem: kr 1 656 pr. valp
 • Ikke-medlem: kr 2 484 pr. valp eldre enn 3 mnd.
 • Ikke-medlem: kr 564 pr. valp norsk rase*

Spesialprisene gjelder kun de norske utrydningstruede rasene (dunker, haldenstøver, hygenhund, norsk buhund og norsk lundehund

NOX-register/blandingshundregister:

 • Pris kr 1 058, uavhengig av medlemskap

Omregistrering av utenlandsk hund:

 • Medlem: kr 980
 • Ikke-medlem: kr 1 960

Tillegg for import fra Tyskland (sertifikatgebyr): kr 800

Blodprøve staffordshire bull terrier: kr 121

Eierskifte: kr 610

Kopi av registreringsbevis: kr 552

Avlssperre på enkelthund: kr 552

Dep. nr:

 • Medlem: 
 • Ikke-medlem:

Saksbehandlingsgebyr ved brudd på NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett:

 • kr 15 000

Gebyret gis den første gangen regelverket brytes. Skjer det flere brudd skal saken behandles i valgt disiplinært organ.

Ankegebyr: kr 1050

Kennelnavn, søknad: kr 3 393
Kennelnavn, endring: kr 1 886

Priser sædbanken:

Telefonnummer til Norsk Kennel Klubs sædbanks vakthavende på dagtid, Veterinær Ragnar Thomassen: 918 87 792.

Priser på lagring av frossen sæd:

Følgende priser gjelder fra 15. mai 2021. Prisene kan endres uten forutgående varsel iht. kostnadsutvikling. Prisene er inkl. 25 % mva.

 • 1-15 strå: kr 77 pr. mnd.
 • 16-40 strå: kr 130 pr. mnd.
 • 41-70 strå: kr 152 pr. mnd.
 • 71-100 strå: kr 184 pr. mnd.

Over 100 strå etter avtale. Disse prisene gjelder pr. lagret hannhund. Fakturering skjer fra NKK, forskuddsvis for tre mnd. av gangen. For priser på øvrige tjenester, ta kontakt med Ragnar Thomassen - ragnar.flak.thomassen@nkk.no

 

Våre samarbeidspartnere: