Lurer du på noe?

Er du oppdretter? Da finner du forhåpentligvis nyttig informasjon i denne FAQ-listen.

 

 

Lurer du på noe? Da finner du forhåpentligvis svaret her! Om du har andre spørsmål eller innspill kan du sende disse til kjopehund@nkk.no.

Q: Hvor finner jeg annonsen min?

A: Annonsen finner du når du logger deg inn på «Min side», og deretter klikker på kull/oppdretter. Du klikker deg derfra videre inn på kullet:

kjøpehund FAQ

Nederst på siden finner du følgende valg: 

Q: Hva om jeg ikke ønsker å annonsere?

A: Dette løser du selv når du registrerer kullet ved å huke av for «Jeg ønsker ikke å publisere kullet på www.kjøpehund.no / jeg ønsker å fjerne publiserte kull» Dette feltet finner du nederst i skjermbildet når du klikker deg inn på «Din annonse på kjøpehund.no»-rubrikken.

Q: Hva om jeg ønsker å slette annonsen?

A: Dette løses på samme måte som punkt 2 – her klikker du deg inn på «Publisering på kjøpehund.no»-rubrikken og huker av i boksen «Ønsker ikke å publisere kullet på kjøpehund.no».

Q: De fleste registrerer jo ikke valpene før uke 5, da man ikke vil få igjen registreringsavgiften om en eller flere av valpene skulle dø, og deres registreringsavdeling derfor hittil har anbefalt å vente til uke 5. Vil dette endre seg nå?

A Nei, det vil det ikke. Her vil det være opp til hver enkelt oppdretter å avveie hvor hensiktsmessig det er å annonsere, og på hvilket tidspunkt.

Q: Hvor ofte oppdateres annonsene?

A: Annonsene oppdateres hvert 5. minutt, og kan derfor redigeres fortløpende. Om du f. eks har registrert kullet i uke 3, og tar nye bilder i uke 6, kan det være lurt å holde annonsen frisk med oppdaterte bilder. Husk også å oppdatere annonsen fortløpende ved å huke av «solgt» etter hvert som valpene reserveres.

Q: Hva bør jeg skrive i fritekstfeltet?

A: Det er svært viktig at du benytter deg av fritekstfeltet for å informere om kullet. Informasjon vi anbefaler deg å legge inn i fritekstfeltet er eksempelvis at kullet er oppdrettet i hht klubbens anbefalinger, meritter/helsestatus på foreldre, din erfaring som oppdretter, inkludert hvorvidt du har gått NKKs Oppdretterskole, bruksegenskaper hos foreldredyr, eller om valpene leveres med valpepakke.

Q: Hvorfor finner jeg ikke alle rasene på siden?

A: NKK har nå i første omgang inkludert de 225 hyppigst registrerte rasene. Vi ønsker selvfølgelig å supplere med de rasene som mangler så snart som mulig. Om klubbene ønsker å bidra med beskrivelser av raser som mangler setter vi svært stor pris på dette. I så tilfelle er det viktig at beskrivelsen følger malen som er benyttet på rasevelger-sidene, både med tanke på struktur og omfang. Alle bidrag vedrørende raser må komme fra klubbene, da det er disse som har forvaltningsansvaret for rasene. Om du er en engasjert eier eller oppdretter som ønsker å bidra med en beskrivelse av «din» rase ber vi deg derfor i første omgang om å ta kontakt med klubben. Om du brenner for en rase som ikke har en klubb kan du kontakte NKK via kjopehund@nkk.no – adressen angående dette.

Q: Hvem har vurdert og beskrevet de forskjellige rasene?

A: Rasebeskrivelsene er utformet av NKKs sekretariat, med bidrag fra standardkomiteen og klubbene. Beskrivelsene ble sendt ut for godkjenning til alle raseklubber i forkant av lansering. Svært mange raseklubber har kommet med innspill både når det gjelder tekst, bilder og rasens egenskaper. Alle disse ønskene om endringer er blitt tatt til følge. Alle klubber som ikke har gitt tilbakemelding er selvfølgelig hjertelig velkommen til å sende innspill og ønsker om endringer. Disse vil bli gjennomført fortløpende. Vi minner om at alle ønsker om endringer må formidles av klubbene, da det er disse som har forvaltningsansvaret for rasen. Om du er et enkeltmedlem som ser behov for endringer på en rase ber vi deg derfor om å ta dette opp med relevant raseklubb.

 

Våre samarbeidspartnere: