Ettersøk

Ettersøkshundregisteret finner du under lenker.

 

Informasjon om ettersøkshund

Reglene for godkjenning av ettersøkshund fastsettes av Miljødirektoratet.

Følgende regler gjelder fra 01.04.2016:

Alle hunder såfremt de har fylt 9 måneder og er ID-merket kan fremstilles for prøving og godkjenning som ettersøkshund.

Fullverdig ettersøkshund/ekvipasje

For å bli godkjent som fullverdig ettersøkshund/ekvipasje må hund og fører avlegge følgende prøver:

  • Terminfestet blodsporprøve - arrangert som ordinær prøve (prøvekategori 25) vanligvis på en helg, eller som bevegelig prøve (prøvekategori 26) arrangert innenfor en bestemt periode. Her må hund og fører oppnå minimum 2. premie.
  • Terminfestet fersksporprøve - Vanligvis arrangert som bevegelig prøve (prøvekategori 28) eller som ordinær prøve (prøvekategori 27) på en bestemt dato. Her må hund og fører oppnå minimum 7 poeng.

Disse prøvene er godkjent av Miljødirektoratet og arrangeres iht. NKKs regelverk for blod- og fersksporprøver. Hunden beholder sin godkjenning etter det til enhver tid gjeldende regelverk.

Ingen andre prøveformer enn dette kan benyttes for godkjenning av fullverdig ettersøkshund.

Ved behov for flere førere

Regel:
Hvis en godkjent hund pr. i dag behøver flere permanente førere, må hver enkelt av disse gå begge prøvene med den aktuelle hunden.

Unntak:
Det kan gjøres unntak i akutte, kortvarige perioder ved at andre enn den hundefører som er godkjent i ettersøksekvipasjen kan føre hunden. Dette gjelder kun i spesielle tilfeller der f. eks hundefører er syk. For å få gjennomført ettersøket kan det da være nødvendig at en annen kan føre hunden. Det er viktig at denne personen kjenner hunden på forhånd.

 

Hvem kan dømme hundene/prøvene:

For fullverdig ettersøkshund:

Bare Norsk Kennel Klubs (NKKs) og NJFFs autoriserte ettersøksdommere kan dømme blodspor- og fersksporprøver for godkjenning av fullverdig ettersøkshund.

Ettersøksavtale og registreringsskjema for ettersøkshund finner du under Dokumenter.

Registreringsskjema for ettersøkshund og andre spørsmål relatert til ettersøk kan sendes på epost: ettersok@nkk.no

 

Våre samarbeidspartnere: