Dommerkurs- teori-ettersøk

Listen blir løpende oppdatert med nye kurs, sist oppdatert 8.4.2022

 

Arrangør: Vadsø jeger og fiskerforening
Dato: 10. juni 2022
Sted: Vadsø
Send påmelding til: Bjørnar Borch-Raudajoki, b.b.raudajoki@gmail.com , tlf 94895463

 

Våre samarbeidspartnere: