Dommerkurs- teori-ettersøk

Listen blir løpende oppdatert med nye kurs, sist oppdatert 7.6.2022

 

Arrangør: Norsk Yorkshire Terrier klubb
Dato: 30. august 2022
Sted: Fenstad
Send påmelding til: Ingrid Helene Østvold, post@nytk.no , tlf 93287262

 

Etikk-kurs for drev og spordommere, elever og aspiranter
Arrangør: AADHK
Dato: August 2022
Sted:
Send påmelding til: Geir A. Jørgensen, geir.andre.jorgensen@gmail.com , tlf 91309427

 

Våre samarbeidspartnere: