Endringer i dagens systemer

Illustrasjon
Foto: iStock

Les mer om endringene i dagens systemer her!

 

2018

 • Aldersfordelt på melding til utstilling etter FCIs regler. Mulighet å stille eks. en hund som fyller 9 måneder i JK selv om den ikke er 9 måneder utstillingens første dag.
 • Samtykkeerklæring på Min Side etter den nye personopplysningsloven
 • Klargjøre for ny og forbedret HD-index i samarbeid med Helseavdelingen
 • Rettelser i prøveprogram for Halsende fuglehunder etter regelverksendring.
 • SMS-tjeneste for medlemsnummer og pinkode
 • Klargjort for å arrangere Nordisk utstilling med nordic cert
 • Slettet og endret navn på medlemstyper etter Hovedstyrevedtak i 2017
 • Endringer på skjema for undersøkelse av patella-luksasjon
 • Tilrettelagt slik at man på valpeshow kan tildele HP etter nye regler vedtatt av særkomiteen for utstilling, og endring på premielister/kritikkskjema
 • Endringer i Rallylydighets prøveprogram etter regelverksendringer
 • Tilrettelagt for å registrere de som har deltatt på Videregående ettersøkskurs
   

2017

 • Nytt påmeldingssystem for påmelding til prøver; kompatibelt for nettbrett/mobil
 • Nytt påmeldingssystem for utstilling, lydighet og agility; kompatibelt for nettbrett/mobil
 • Mulighet for å «dødmelde» hunder via Min Side.
  Man kan registrere sin hund død med dato/måned/år og med diagnose. I fremtiden kan dette være et godt redskap på raseklubbenes arbeid med RAS (rasespesifikke avlsstrategi).
 • Sentralregistrering av kliniske diagnoser.
  Veterinærer kan nå registrere diagnoser hos hunder i DogWeb. Dette gjelder sykdommer som er antatt arvelige og har betydelig effekt på hundens livskvalitet og/eller krever livslang medisinering eller operasjon.
 • Agility målebrev.
  Mulighet å registrere AG-målebrev på huden i DogWeb.
 • Nytt kullregistreringsprogram.
  Det nye kullregistreringsprogrammet har fått nytt design og forbedret måte å navigere på. Det er tilpasset bruk på mobil og nettbrett. Oppdretter kan til enhver til følge hvor langt i prosessen registreringen av kullet har kommet og selv registrere inn evt. mangler på kullet. Det er også tatt i bruk Bank-ID for sikker signering av papirer. Oppdretter kan også styre annonsering på www.nkk.no/www.kjøpehund.no direkte i kullregistreringsbildet.
 • Nye raser lagt inn i NKKs base, og klargjort slik at dette enkelt kan gjøres av administrasjon dersom det er flere raser som blir godkjent.
 • Nytt og forbedret system for søknad om norske, nordiske championater, mellomtitler og innleggelse av utenlandske titler.
 • Det er tilrettelagt slik at klubber kan hente ut sine medlemsavregninger via klubbadministrasjon.
 • Systemet for HD og AD er endret slik at det nå er mulig å legge inn resultater både for venstre og høyre side, i tillegg til endelig diagnose.
 • Forskudd på prøver.
  Mulighet for arrangører av prøver å kunne ta ut et forskudd av innbetalte påmeldinger på lik linje som ved utstilling/LP/AG. Ferdigstilles før nyttår.
 • Ved påmelding til utstilling i BK (bruksklasse) eller CHK (championklasse) må påmelder bekrefte at hunden har oppnådd rett premiering/tittel for å kunne delta i disse klassene.
 • Agility – mulighet for en person (lagleder) å melde på flere lag ved påmelding til AG.
 • Brukshundprøver – endret koeffisientene i henhold til regelverk i tillegg til forbedret utskrift av protokoller.
 • Fuglehundprøve – fullkombinert – tilrettelagt slik at det kan avholdes 2-dagers prøver.
  I tillegg endret oppsett på hvordan resultatene vises på hund i DogWeb. I tillegg til egen fane på DogWeb.
 • Rallylydighet – endret slik at ved manuell påmelding – høyde på hunden kommer med på protokoller/kritikkskjemaer.
   
 

Våre samarbeidspartnere: