Ekstraordinært Representantskapsmøte 25. april 2021

På RS 2020 ble det vedtatt å innkalle til ekstraordinært Representantskapsmøte så snart som mulig for å behandle valg. Innkallelsen til ekstraordinært RS ble sendt ut til klubber, forbund og regioner tirsdag 23. mars.

 

Informasjon til klubber, forbund og regioner

Under "dokumenter" ligger sakspapirer til NKKs ekstraordinære RS, som vil omfatte valg, samt kandidatpresentasjoner.*

Ekstraordinært RS vil bli avholdt digitalt via Teams søndag 25. april fra klokken 10.00 – 12.00, med innlogging fra 09.00.

Vi oppfordrer delegatene til å logge seg på i god tid før møtestart.

RS-delegatene vil i forkant av møtet få tilsendt nødvendige lenker til Teams og delegatapplikasjon.

* E.O. RS Sakspapirer valg: Det ble oppdaget en feil i sakspapirene rett etter utsendelse til delegatene. NKK region Oslo/Akershus, Innlandet, Buskerud, TeVe, Agder, Rogaland, Hordaland, Nordvestlandet, Trøndelag, Nordland og Troms/Finnmark har også foreslått Tom Øystein Martinsen som kandidat til leder for NKKs Hovedstyre. Feilen er rettet opp i papirene som ligger under "dokumenter" på denne siden. (Endringen ble gjort fredag 16. april)

**E.O. RS Kandidatpresentasjoner valg: Det manglet også to kandidatpresentasjoner i de opprinelige sakspapirene, som nå har kommet på plass. Oppdatert versjon er derfor lagt ut også her.

 

Innkalling

Det vises til Representantskapsmøtets vedtak ved RS2020 hvor det ble vedtatt å innkalle til ekstraordinært Representantskapsmøte for å behandle valg. 

I henhold til NKKs lover - § 3-5 – sendes herved innkalling til ekstraordinært Representantskapsmøte. 

I tillegg til valg vil det også bli orientering om budsjett og handlingsplan. 

Det ekstraordinære Representantskapsmøtet vil bli avholdt søndag 25. april 2021 digitalt via Teams. Tentativ tidsplan for møtet er fra kl 10.00-12.00.  

Innsending av forslag på kandidater til valg med CV må være valgkomiteen i hende senest 14 dager før (11. april 2021) ekstraordinært Representantskapsmøte.

Forslag på kandidater med CV sendes på mail til adm@nkk.no innen fristen.

Valgkomiteens innstilling, samt øvrige forslag på kandidater til valg, vil foreligge senest 10 dager før (15. april 2021) ekstraordinært Representantskapsmøte. 

NKK regioner, raseklubber og forbund må senest 10 dager før det ekstraordinære Representantskapsmøtet, – det vil si senest innen 15. april 2021, ha meddelt NKK navn og adresse på represen­tant(er) og vararepresentant(er) (NKKs lover § 3-2, 4. ledd). Benytt påmeldingsskjemaet som ligger under "Dokumenter på denne siden". 

Representant som ikke kan møte i det ekstraordinære Representantskapsmøtet skal overlate innkallelsen til oppnevnt vararepresentant. Dersom verken representanten eller vararepresentanten kan møte, kan det meddeles skriftlig fullmakt til annen møtende representant. Har representanten flere enn én stemmepost, må det skrives like mange fullmakter til forskjellige representanter som representanten har stemmeposter for. Dersom fullmakt benyttes, bruk fullmaktsskjema som ligger under "Dokumenter på denne siden". 

Ingen representant kan møte med mer enn én fullmakt (lovenes § 3-2).

Møtende representant medbringer IKKE sin opp­nevnte vararepre­sen­­­tant til Repre­sen­tantskapsmøtet.

 Nærmere praktisk informasjon om selve møtet kommer i egen mail nærmere møtedato.

 

Våre samarbeidspartnere: