Dommerutdanningskomiteen (DUK) har NKKs fulle tillit

DUKs medlemmer har krevende verv som medfører at man ofte må ta vanskelige, tidvis også kontroversielle, avgjørelser. NKKs Hovedstyre (HS) understreker at DUK, som oppnevnes av NKKs Særkomité utstilling, handler på mandat fra HS, og har Hovedstyrets tillit. DUKs medlemmer utnevnes på bakgrunn av erfaring, respekt i miljøet og dokumentert integritet.

Norsk Kennel Klubs dommerutdanningskomité (DUK) har det overordnede ansvaret for utdanning og oppfølging av norske eksteriørdommere. Det tillegger dem å håndheve utdanningsreglementet, som kan leses i sin helhet her.  

DUK har løpende dialog med HS i potensielt kontroversielle saker 

Hovedstyret er gjort oppmerksom på at det de siste månedene har fremkommet kraftig kritikk mot DUK i sosiale medier, med spesielt fokus på én sak. En respektert dommer har, i tråd med gjeldende regler, blitt bedt om å avslutte sin dommerkarriere etter å ha fått dispensasjon til å dømme sju år etter vanlig pensjonsalder for eksteriørdommere.  

HS ønsker å understreke at det i denne saken, som i andre potensielt kontroversielle saker, har vært løpende dialog mellom DUK, administrasjonen, representanter for HS og leder for NKKs Særkomite Utstilling. Alle trinn i prosessen har vært kvalitetssikret. 

I forbindelse med denne saken har det vært spredd ensidig og upresis informasjon i digitale/sosiale kanaler, som DUK og HS av personvernhensyn ikke har muligheter for å korrigere offentlig. Det er imidlertid gitt en grundigere og mer utdypende forklaring av vedtaket til angjeldende dommer. 

Å be seniordommere trekke seg tilbake når tiden er kommet, er en spesielt vanskelig oppgave for DUK. Det vil alltid kunne oppfattes sårende for den det gjelder, selv om DUK søker å opptre så skånsomt som mulig. 

I sosiale medier har DUK, i forbindelse med denne saken, blitt utskjelt med ganske grove karakteristikker, og er også beskyldt for løgn. Dette mener NKKs hovedstyre er svært beklagelig og helt grunnløst.

Medlemmene i DUK har krevende og viktige verv

HS er takknemlig for at noen vil påta seg et så krevende verv som det er å sitte i DUK, til tross for det personlige ubehaget det tidvis kan medføre. Å utdanne og følge opp dommere er en svært viktig og nødvendig oppgave for NKK. 

HS håper DUKs medlemmer også i fremtiden vil fortsette å påta seg oppgaver for NKK. 

 

Våre samarbeidspartnere: