Dommerutdanningskomitéen

NKKs Dommerutdannelseskomité (DUK) har som formål å utdanne og følge opp norske eksteriørdommere, slik at NKK til enhver tid har et tilstrekkelig antall høyt kvalifiserte eksteriørdommere.

 

Målet er at utstillingene som avholdes i Norge kan betjenes med 50 prosent norske dommere. DUK skal promotere norske dommere slik at de også får internasjonal erfaring. DUK er NKKs beslutningsorgan for eksteriørdommerutdannelsen.
Komiteen rapporterer til NKKs særkomite for utstilling.

Medlemmer pr 1/1-2020:

Anne Buvik (leder)
John Smedbakken
Marianne Holmli
Arne Foss
Leif Ragnar Hjorth

 

Våre samarbeidspartnere: