Dommerutdanningskomitéen

NKKs Dommerutdannelseskomité (DUK) har som formål å utdanne og følge opp norske eksteriørdommere, slik at NKK til enhver tid har et tilstrekkelig antall høyt kvalifiserte eksteriørdommere.

 

Målet er at utstillingene som avholdes i Norge kan betjenes med 50 prosent norske dommere. DUK skal promotere norske dommere slik at de også får internasjonal erfaring. DUK er NKKs beslutningsorgan for eksteriørdommerutdannelsen.
Komiteen rapporterer til NKKs særkomite for utstilling.

Medlemmer pr 1/1-2024:

  • Terje Lindstrøm Leder 1 år
  • Lars Hjelmtvedt 1 år
  • Elisabeth Moseby 1 år
  • Børge Espeland 2 år
  • Jari Partanen 1 år
  • Dommerutdanningskomiteen (DUK) har NKKs fulle tillit

    Publisert: | Sist oppdatert

    DUKs medlemmer har krevende verv som medfører at man ofte må ta vanskelige, tidvis også kontroversielle, avgjørelser. NKKs Hovedstyre (HS) understreker at DUK, som oppnevnes av NKKs Særkomité utstilling, handler på mandat fra HS, og har Hovedstyrets tillit. DUKs medlemmer utnevnes på bakgrunn av erfaring, respekt i miljøet og dokumentert integritet.

 

Våre samarbeidspartnere: