Dommerutdanningskomitéen

NKKs Dommerutdannelseskomité (DUK) har som formål å utdanne og følge opp norske eksteriørdommere, slik at NKK til enhver tid har et tilstrekkelig antall høyt kvalifiserte eksteriørdommere.

 

Målet er at utstillingene som avholdes i Norge kan betjenes med 50% norske dommere. DUK skal promotere norske dommere slik at de også får internasjonal erfaring. DUK er NKKs beslutningsorgan for eksteriørdommerutdannelsen.
Komiteen rapporterer til NKKs særkomite for utstilling.

 

Våre samarbeidspartnere: