Doner

Støtt Norsk Kennel Klub- hundeeiernes egen organisasjon

Koronakrisen har truffet NKK med full kraft, nå trenger vi din hjelp. NKK taler hundens og hundeeieres sak. Norsk Kennel Klub er en ideell organisasjon og får ingen statsstøtte. Vi ber derfor om et bidrag for å hjelpe oss gjennom den vanskelige koronatiden.

Hvordan kan jeg bidra?

Send ditt bidrag til Norsk Kennel Klub i Vipps-appen med nummer #22557 eller benytt QR koden under.
Merk betalingen «Støtt NKK»

QR kode

Våre samarbeidspartnere: