DU-vedtak 2019 og 2020

 

NB: Det er enkelte hull i nummerrekkefølgen, fordi ikke alle saker har endt med vedtak i DU.

Domsutvalgets (DU) vedtak 2019 

Domsutvalgets (DU) vedtak 2020 

 

Våre samarbeidspartnere: