DNA-tester

Illustrasjon DNA
Foto: iStock

Muligheten for å påvise sykdomsgener er et enormt framsteg for hundehelse og hundeavl, og DNA-testene har blitt et viktig verktøy i hundeavlen.

 

DNA-testene må imidlertid brukes på korrekt måte. 

Noen tester er krav fra NKK, andre er kanskje overflødige. Du kan du lese mer om dette og finne aktuelle lenker nederst på denne siden. 

Før du DNA-tester bør du:

  • Sjekke med raseklubben hvilke tester som anbefales.

  • Sjekke dokumentet Oversikt over DNA-labtester der NKK registrerer resultatet sentralt for hvilke laboratorier og tester som godkjennes.

  • Lese dokumentet Retningslinjer for registrering av DNA-testresultater i NKK

Det er ikke å forvente at alle veterinærer er oppdaterte på hvilke DNA-tester som fins, eller hvilke DNA-krav de ulike rasene har. Når du kommer til veterinæren bør du derfor vite hvilke tester som skal tas, og hvilke laboratorier som kan brukes. 

Slik DNA-tester du

Kort oppsummert logger du inn på NKKs MinSide, bestiller testene, og betaler. Skjema/rekvisisjon kommer til deg på mail, og du tar med dette til klinikken. Veterinæren kontrollerer hundens ID, tar ut og merker prøver, fyller ut skjema på korrekt måte, og sender til laboratoriet. Du som eier får prøvesvaret/sertifikatet, og sender dette til NKK.

En mer detaljert beskrivelse fins i dokumentet Retningslinjer for registrering av DNA-testresultater. 

Saksbehandlingstid

Inntil 3 uker etter at NKK har mottatt de nødvendige skjemaer/attester fra eier. Gjelder kun resultater fra DNA-tester for sykdommer og raser som er godkjent av NKK for publisering i DogWeb og hvor skjema er forhåndsrekvirert via DogWeb.
 

Ønsker raseklubben en ny DNA-test registrert i DogWeb?

 
Er DNA-testen et krav, en anbefaling, eller et tilbud?

Vær oppmerksom på at noen tester er obligatoriske for foreldredyrene hvis man skal få registrert valper i NKK. Tilgjengelige (og obligatoriske) DNA-tester for de ulike rasene fins i dokumentet Oversikt over DNA-labtester der NKK registrerer resultatet sentralt.  Her finner du også hvilke laboratorier som godkjennes av NKK. Raser med krav til registrering finner du her.

Andre tester er krav fra raseklubben for å få hunden eller kombinasjonen av foreldredyr godkjent. Raseklubbenes kontaktinformasjon finner du her

Andre tester er kun tilbud til spesielt interesserte. Mange av disse er ikke kvalitetssikret av NKK, og registreres ikke i DogWeb.


Staffordshire bull terrier - blodtyping

 

Våre samarbeidspartnere: