Avholdelse av digitale årsmøter

illustrasjon årsmøte

På NKKs Representantskapsmøte ble det vedtatt at NKK-klubber, forbund og regioner kan avholde sine årsmøter digitalt om styret ønsker dette.

 

Vedtaket lyder som følger:

«Det presiseres i NKKs lover at deltakelse i digitale møter som gjennomføres innenfor rammen av NKK, regnes som personlig fremmøte. Hovedstyret gis fullmakt til å sørge for at NKKs lovkomite tilpasser endringen til NKKs lover og lovmaler.

Herunder inntas at det vil være opp til styrene å avgjøre om møtet skal avholdes som fysisk møte eller elektronisk møte. Dersom møtet avholdes elektronisk, skal dette være på en plattform anbefalt av NKK»

Dette betyr altså at hver enkelt klubb, forbund og region står fritt til å velge om de ønsker å avholde fysiske eller digitale møter. Begge deler regnes som fullgode og likestilte alternativer.

 

Våre samarbeidspartnere: