Hjerteundersøkelser på cavalier king charles spaniel

cavalier Vibeke Brath
Foto: Vibeke Brath

NKK har sammen med Norsk Forening for Veterinær Kardiologi (NVFK) og Norsk Cavalierklubb laget et eget screeningopplegg for cavalier.

 

Cavalier er spesielt utsatt for klaffesykdom (myxomatøs mitral klaffesykdom), og dette kan avdekkes ved hjelp av auskultasjon og ultralyd. Klaffesykdom vil føre til utvikling av lekkasje over en eller flere klaffer i hjertet, noe som kan oppdages ved at man hører bilyd ved auskultasjon. For å få avlsmessig framgang, er det viktig med et opplegg som gir mulighet for stor oppslutning blant oppdrettere, og jevnlige undersøkelser av avlshunder over tid.

Auskultasjon er valgt som metode for screeningopplegget, da denne undersøkelsen er lettere tilgjengelig for oppdrettere, og derfor vil sikre flere undersøkte avlsdyr. Oppdrettere som ønsker en enda mer eksakt undersøkelse ved hjelp av ultralyd kan selvsagt få utført dette, men det er altså ikke nødvendig for screeningopplegget til NKK.

NKK fører en liste over veterinærer som er godkjent til å registrere auskultasjonsfunn (se under «Dokumenter» på denne siden), og det vil bli vesentlig flere veterinærer som er godkjent for lytting alene enn det er veterinærer som har utstyr og kompetanse til å gjøre ultralyd

Det er i første rekke spesialister i smådyrsykdommer og medlemmer av NFVK som har fått tilbud om avtale. Andre erfarne smådyrpraktikere kan også søke, men må kunne vise til etterutdanning innen kardiologi. Hvis det viser seg nødvendig, kan NKK i samarbeid med NFVK iverksette egne auskultasjonskurs for veterinærer.

Det tilbys også ultralydundersøkelser av cavalier i regi av NKK/NFVK, dette utføres av en av veterinærene som er godkjent for ultralydundersøkelser (se avsnittet om undersøkelse med ultralyd).

Utfyllende informasjon
I dokumentboksen på denne siden finner du dokumentet Info auskultasjon cavalier, som gir utdypende informasjon om auskultasjonsopplegget, og bl. a sier litt om veterinærens rolle, tips om når hunden bør utredes videre, og bruk av IT-løsningen. Dokumentboksen inneholder også protokoll for undersøkelsen, samt oversikt over hvilke veterinærer som har auskultasjonsavtale.

Hvilke hunder kan auskulteres?
Alle hunder av rasen cavalier king charles spaniel kan få en offisiell auskultasjonsstatus i DogWeb så sant de er 3 år eller eldre. Det er ingen nedre aldersgrense for registrering av ultralydundersøkelser, men når kravet om kjent hjertestatus for foreldredyr trer i kraft i løpet av 2020, vil 3-årsgrensen gjelde for alle avlsdyr. Les mer om krav til kjent hjertestatus et stykke ned på denne siden.

Avlsråd

På grunn av høy forekomst av klaffesykdom hos cavalier king charls spaniel, er det foreløpig ikke korrekt å kategorisk utelukke alle hunder med suselyd fra avl. Det vil kunne føre til en for stort innsnevring i avlsmaterialet, og redusert genetisk mangfold. En kontinuerlig utsjalting av den fraksjonen hunder som til enhver tid har dårligst hjertestatus er veien å gå. Hvis en hund har normalt hjerte fram til relativt høy alder og foreldrene også har hatt god hjertestatus, kan det være aktuelt å bruke hunden i avl, forutsatt at man velger korrekt avlspartner. Norsk Cavalierklubb har laget en matrise for hvilke hunder de anbefaler brukt i avl, kombinert med hvilken partner. Matrisen forutsetter at hundene IKKE har utviklet bilyd innen de er 6 år. Matrisen fins et lite stykke ned på siden Avlskrav og retningslinjer hos Norsk Cavalierklubb.  Matrisen er imidlertid komplisert, og vil kunne forandre seg underveis i avlsprogrammet. Veterinærens rolle i screeningprogrammet er derfor ikke å gi avlsråd, men å utføre auskultasjonsundersøkelsen korrekt. Eiere som ønsker avlsråd bør henvises til raseklubben.

Dagens avlskrav og hvordan de praktiseres, kan du lese om i dokumentet "Hvordan brukes auskultasjonsresultatene i avlsarbeidet?", som du finner under "Dokumenter" på denne siden. 

Ønsker du avtale med NKK for auskultasjon?
Følgende veterinærer kan kontakte NKK for å få auskultasjonsavtale:

  • Spesialister (norske og andre nordiske spesialister, engelske/amerikanske diplomater)
  • Medlemmer av Norsk Forening for Veterinær Kardiologi
  • Veterinærer med etterutdanning innen kardiologi

Er du kvalifisert, vennligst send en e-post til helse@nkk.no. Legg ved CV med informasjon om erfaring fra smådyrpraksis, gjennomførte kurs - spesielt innen kardiologi - samt dokumentasjon på aktuelle kurs og autorisasjoner.  Du vil da få tilsendt Avtale mellom Norsk Kennel Klub (NKK) og spesielt godkjent veterinær om fastsettelse av auskultasjonsfunn for sentral registrering i NKK. Send deretter den ferdig utfylte utgaven av skjemaet til helse@nkk.no.

NKK i samarbeid med:

NFVK 

Cavalierklubb-logo

 

Våre samarbeidspartnere: