Hjerteundersøkelser på cavalier king charles spaniel

cavalier Vibeke Brath
Foto: Vibeke Brath

Cavalier er spesielt utsatt for klaffesykdom (myxomatøs mitral klaffesykdom) og dette kan avdekkes ved hjelp av auskultasjon (lytting) og ultralyd. Klaffesykdom vil føre til utvikling av lekkasje over en eller flere klaffer i hjertet, noe som kan oppdages ved at man hører bilyd ved auskultasjon.

 

For best mulig avlsmessig framgang er det viktig med et opplegg som gir mulighet for stor oppslutning blant oppdrettere, og jevnlige undersøkelser av avlshunder over tid. Auskultasjon er valgt som metode for screeningopplegget, da denne undersøkelsen er lettere tilgjengelig for oppdrettere, og derfor vil sikre flere undersøkte avlsdyr. Oppdrettere som heller ønsker en undersøkelse ved hjelp av ultralyd kan selvsagt få utført dette, men det er altså ikke nødvendig for screeningopplegget.

Uansett om man velger full hjerteundersøkelse med ultralyd eller auskultasjon, vil varigheten av hjerteattesten være 12 måneder.

Hvilke hunder kan undersøkes?

For å få en auskultasjonsundersøkelse registrert i DogWeb, må hunden være 3 år eller eldre. Resultater av ultralydundersøkelser kan registreres i DogWeb for hunder i alle aldre, men for å tilfredsstille krav for avlsdyr, må undersøkelsen være foretatt etter fylte 3 år. 

Det er ikke bare avlshundene som bør undersøkes. Hjertestatusen til nære slektninger av en hund (avkom, søsken, foreldre, etc.) vil også gi en indikasjon på hvor egnet hunden er som avlsdyr.

Hvem kan utstede hjerteattester?

Kun spesielt godkjente veterinærer har anledning til å skrive auskultasjonsattester. Primært er dette medlemmene av Norsk Forening for Veterinær Kardiologi, samt spesialister i smådyrmedisin (både spesialister godkjent av Den Norske Veterinærforening, og europeiske /amerikanske diplomater). Andre veterinærer kan søke om godkjenning hvis de har gjennomført etterutdanningskurs i hjertesykdommer.  

En liste over veterinærer godkjente for auskultasjon, fins i dokumentboksen på denne nettsiden.

For veterinærer godkjent for ultralyd, vennligst se hovedsiden for hjertelidelser, her.

Auskultasjonsundersøkelsen

Auskultasjonsattesten inneholder informasjon om hunden har bilyd eller ikke. Hvis bilyd er påvist, klassifiseres denne som mild (grad I-II/VI), moderat (grad III/VI), eller alvorlig (grad IV-VI/VI).

I tillegg sier attesten noe om hvor på hjertet bilyden hørtes best, og om den kan høres kontinuerlig, eller bare i enkelte deler av hjertets syklus. Hundens hjertefrekvens/puls fremgår også av attesten.

Når flere resultater foreligger
(Informasjon oppdatert 8.3.23)
En eier kan få sin hund undersøkt et ubegrenset antall ganger. Det må imidlertid gå minst 2 uker mellom hver undersøkelse/gradering. Resultatene av alle undersøkelsene blir stående i DogWeb. Siste resultat er som hovedregel gjeldende, med unntak av tilfeller der en hund som tidligere har fått påvist bilyd, på et senere tidspunkt blir erklært fri for bilyd. I disse tilfellene vil NKK oppnevne en tredje undersøker med spesiell kompetanse i kardiologi, som skal undersøke hunden og fastsette endelig diagnose. Inntil det er gjort, vil ikke siste resultat registreres i Dogweb. Når endelig diagnose foreligger, erstatter den de to motstridende resultatene. 

Jeg vil ha hunden min undersøkt
Ønsker du en attest fra auskultasjon på din hund, finner du først frem til en veterinær som er godkjent av NKK (se dokumentboksen på denne siden). Deretter ringer du veterinæren og bestiller time. Husk å presisere at dette er en undersøkelse som skal registreres i DogWeb. Før du går til veterinæren kan du gjerne fylle ut dokumentet "Eierbekreftelse" (se under "Dokumenter" på denne siden) og ta det med til timen.

Veterinæren registrerer resultatet av undersøkelsen direkte inn i NKKs database DogWeb.

Ønsker du full utredning med ultralyd, vennligst se hovedsiden for hjertelidelser, her.

Avlsanbefalinger ut fra hundens hjertestatus
Norsk Cavalierklubb har utviklet egne krav og retningslinjer for avl. Screeningprogrammet og avlsrådene har til hensikt å redusere forekomsten av klaffesykdom hos cavalier gjennom å utelukke avlsdyrene med de dårligste nedarvingsegenskapene, og stimulere til kombinasjoner av avlsdyr som med størst sannsynlighet vil gi friske avkom.

Det er foreløpig ikke hensiktsmessig å kategorisk utelukke alle dyr med bilyd fra avl, da dette vil kunne virke negativt på den genetiske variasjonen i rasen. Norsk Cavalierklubb har derfor utarbeidet en matrise (tabell) for hvilke hunder som kan/bør pares med hverandre. Matrisen tar hensyn til hjertestatus hos avlsdyrene og avlsdyrenes foreldre ved ulike aldre. Informasjon om raseklubbens krav og retningslinjer for avl fins på klubbens nettsider, her.

Se også dokumentet "Hvordan brukes auskultasjonsresultatene i avlsarbeidet?", som du finner under "Dokumenter" på denne siden.

NKK i samarbeid med:

Norsk forening for veterinær kardiologi

Cavalierklubb-logo

 

Våre samarbeidspartnere: