Stiftelsen Norsk Kennel Klubs Forskningsfond har som formål å medvirke til å sikre økt finansiering og gi støtte til forskning til det beste for hundens helse, sunnhet, trivsel og samfunnsnytte.