Avlyste arrangementer og refusjon av påmeldingsavgifter

Illustrasjonsfoto: iStock
Dagens vedtak innebærer at NKK må avlyse NKK Sandefjord, som var planlagt avholdt 6. -7. juni og NKK Tromsø 14. juni.

Regjeringen informerte i ettermiddagens pressekonferanse om at reglene for idretts- og kultur- og andre arrangementer gjelder frem til den 15. juni. Dessverre innebærer vedtaket at NKK må avlyse NKK Sandefjord, som var planlagt avholdt 6. -7. juni og NKK Tromsø 14. juni.

(Artikkelen er oppdatert 22. april vedr tilbakebetaling av påmeldingsavgifter)

Regjeringens utvidelse av reglene for idretts- og kultur- og andre arrangement innebærer at terminfestede arrangement, som har mer enn 4 samtidige deltakere i tillegg til dommer, og arrangementsdato før 15. juni, vil måtte utsettes eller avlyses. For terminfestede arrangement med færre samtidige deltakere, vil det komme mer informasjon.

Refusjon av påmeldingsavgifter fra NKK kan ikke skje foreløpig

Vi får mange henvendelser vedr. refusjon av påmeldingsavgifter på avlyste arrangementer. Vi ber om forståelse for at vi i dagens situasjon ikke har anledning til å behandle enkelthenvendelser.

For NKKs arrangement gjør vi gjeldende bruk av force majeure-prinsippet ved avlysning av arrangementer i forbindelse med korona-pandemien. Kjernen i force majeure er at tapet blir der det rammer. Vi understreker at det ikke er meningen at Norsk Kennel Klub skal ha noen fortjeneste på avlysningene. Det er pr nå et uoversiktlig kostnadsbilde grunnet situasjonen, men tilbakebetaling vil bli vurdert, separat for det enkelte arrangement, så snart vi har mulighet til å gjøre det. Påmeldte deltakere vil få beskjed når vurderingene er gjennomført.

Klubber, forbund og regioner kan velge å refundere påmeldingsavgifter fra og med 23. april

Bakgrunnen for at klubber, forbund og regioner har måttet vente er HS-vedtak 30/20 av 17. mars. Vedtaket sier at oppgjør/aktivitetsavregning til klubbene utsettes inntil videre i påvente av en likviditetsavklaring og nærmere vurdering av NKKs økonomiske situasjon. Vedtaket ble endret i HS-vedtak 39/20 den 20. april (PDF, 124KB).

Force majeure-prinsippet kan benyttes også for klubber, forbund og regioner når de vurderer refusjonsprosent. Arrangørene vil bl.a. måtte betale IT-avgift og aktivitetsavgift for de avlyste arrangementene.

 

Våre samarbeidspartnere: