Årsmøteinnkalling 2019

Tid: Mandag 24.04.2019 kl 18:30

Sted: Vallemyrene ridesenter, Porsgrunn

Klubbene møter med:   

 • 1 representant  for medlemsant 1 – 100,
 • 2 representanter for medlemsantall 101 – 200,
 • 3 representanter for medlemsantall 201 – 300,
 • 4 representanter for medlemsantall 301 og flere.


Åpning av møtet

 • Godkjenning av møteinnkalling
 • Godkjenning av saksliste
 • Valg av møteleder
 •  Valg av referent
 •  Valg av 2 personer til underskriving av protokollen

Saker

 •  Årsberetning
 •  Regnskap
 •  Budsjett
 •  Forslag (ingen innkomne forslag)
 • Valg (ingen innkomne forslag)

Styresammensetning 2018:

 • Leder:                 Anne Marit Olsen     på valg
 • Nestleder:          Magnar Nordsveen  ikke på valg
 • Styremedlem/
  sekretær:            Anita Sørensen        på valg
 • Styremedlem/
  kasserer:             Liv Kathrine Borge  på valg                                     
 • Styremedlem:    Joar Brosdal             ikke på valg                         
 • Styremedlem:    Rita Kastet               ikke på valg
 • Styremedlem:   Willy Sjøstrøm         på valg                           
 • Varamedlem:    Inger Kristiansen    på valg
 • Varamedlem:   Anne Johnsen          på valg
 • Revisor:             Halvor Ramtoft       ikke på valg
 • Vararevisor:      Irene Kverndalen   på valg

Valgkomite:

 • Leder:          Paal Bjerkevold      ikke på valg
 • Medlem:      Karen Diana Auld  ikke på valg
 • Medlem:      Aslak Gilde              på valg
 • Vara:            Svein Borgen           på valg

Forslag på saker sendes til leder Anne Marit Olsen amarita@live.no senest 20.03.2019

Forslag på kandidater til valg sendes valgkomiteen v/ paabjerk@gmail.com senest 20.03.2019

Alle kandidater skal være forespurt og sagt seg villig til verv.

Valgkomiteens forslag skal være oversendt styret senest 03.04.2019

Fullstendig saksliste vil bli sendt klubbenes kontaktpersoner og være tilgjengelig på vår hjemmeside senest 10.04.2019

Dokumenter

Våre samarbeidspartnere: