Årsmøte 2018

Årsmøte for 2018 blir 20 april. Mer informasjon kommer.

 


Norsk Kennel Klub Region Østfold kunngjør med dette etter lovparagraf 9.3 att årsmøte vil bli avholdt 20 april 2018.

Sted : Adresse kommer vi nærmere tilbake med. Kl 18.00

Forslag til saker til årsmøte må være styret i hende senest 16.3.2018.

Det sendes på mail til Leder Ann-Cathrin Kleppe Folkenborgveien 328 1850 Mysen. ackleppe@hotmail.com

(ingen i valgkomiteen)

Forslag til kandidater på valg må være styret i hende senest 16.3.2018

Det sendes på mail til leder Ann-Cathrin Kleppe ackleppe@hotmail.com eller

nestleder Inger Johanne Lislerud inlisler@online.no

På valg:

  • NestLeder 2 år.
  • 3 Styremedlemmer 2 år.
  • 2 Varamedlemmer styret 1 år.
  • 3 Valgkomite 2 år
  • 1 Vara valgkomite 1 år.
  •  Revisor 1 år.
  •  Vara revisor 1 år.
 

Våre samarbeidspartnere: