Årsmøte 2017

Årsmøte for 2017 blir 27. april. Mer informasjon kommer

 

Norsk Kennel Klubb region Østfold kunngjør med dette etter lovparagraf 9.3 att årsmøte vil bli avholdt 27. april 2017.

Sted: Kommer nærmere

 

Forslag til saker til årsmøte må være styret i hende senest 22.03.2017.

Det sendes på mail til nestleder Ann-Cathrin Kleppe, Løkkebergveien 16, 1850 Mysen

ackleppe@hotmail.com

 

Forslag til kandidater på valg må være valgkomiteen i hende senest 22.03.2016.

Det sendes på mail til leder i valgkomiteen Hege Lindahl: hege.lindahl@rakkestad.kommune.no

 

Eller kontakt på tlf 942 89 668 

 

Våre samarbeidspartnere: