Årsmøte 2020, NKK region Nordland

Årsmøte i Norsk Kennel Klub region Nordland avholdes lørdag 18. april 2020 kl 12.00

Sted: Thon hotel Nordlys, Bodø

Til årsmøte i Norsk Kennel Klub region Nordland 2020 er følgende på valg.

  • Nestleder: Velges for 2år
  • Styremedlem: Velges for 2 år
  • Styremedlem: Velges for 2 år
  • Styremedlem: Velges for 2 år
  • Varamedlem: 2 stk velges for 1 år
  • Valgkomite: 1 vara for 1 år
  • Revisor: for 1 år
  • Vararevisor: for 1 år
  • 2 Representanter til NKKs Representantskapsmøte og 1 vararepresentant

Forslag til valg skal være valgkomiteen i hende innen 14.03.2020
Forslag sendes valgkomiteen v/ Trond Løkås tr-o-lo@online.no

Forslag på saker til årsmøte skal være styret i hende innen 14.03.2020
Forslag sendes styret v/ Lisbeth Annie Endresen lae69@online.no

Våre samarbeidspartnere: