Årsmøte 2019, NKK region Nordland

Kontaktperson: Leder Lisbeth Annie Endresen mobilnr 466 22724

Epost: nkk.nordland@klubb.nkk.no

Årsmøte i Norsk Kennel Klub region Nordland avholdes lørdag 23. Mars 2019
Kl 12.00 på Fauske Hotell


Til årsmøte i Norsk Kennel Klub region Nordland 2019 er følgende på valg:

  • Leder: Velges for 2år
  • Styremedlem: Velges for 2 år
  • Styremedlem: Velges for 1 år
  • Styremedlem: Velges for 1 år
  • Valgkomite: 2 medlemmer for 2 år og 1 vara for 1 år
  • Revisor: for 1 år
  • Vararevisor: for 1 år
  • 2 Representanter til NKKs Representantskapsmøte og 1 vararepresentant 

Forslag til valg skal være valgkomiteen i hende innen 16.02.2019

Forslag sendes valgkomiteen v/ Victoria Hansen victoriahansen525@gmail.com

Forslag på saker til årsmøte skal være styret i hende innen 16.02.2019

Forslag sendes styret v/ Lisbeth Annie Endresen lae69@online.no

Våre samarbeidspartnere: