Vil gi friskere hunder

Norsk Kennel Klub tar hundehelse på alvor, og har derfor opprettet et nytt system hvor veterinærer kan registrere arvelige sykdommer hos hunder.

Publisert:
 

Hensikten med systemet er å få bedre oversikt over arvelige sykdommer hos norske hunder, slik at helsen til de kommende generasjonene med hunder vil bli bedre.

Hvorfor registrere sykdom

Registrering av arvelig klinisk sykdom vil være viktig for oppdrettere som ønsker å finne en sunn partner til sin hund. Når helsedata på ulike individer og linjer er lett tilgjengelig, vil det være enklere å planlegge en sunn avl. Registrering av arvelig klinisk sykdom vil også kunne gi raseklubbene en pekepinn på hva de bør ta hensyn til i framtidig avlsarbeid. Dermed vil dette systemet kunne gi helsemessig gevinst hos de ulike rasene. Det er også en unik mulighet for oppdrettere som ønsker å vise at de setter helse først i avlsarbeidet. Det er imidlertid viktig at det registreres så mange diagnoser som mulig, for at verktøyet skal bli godt.

Hva har diagnosen å si for eier/oppdretter?

Enkelte vil kanskje føle at en diagnose som er synlig i DogWeb vil stille hunden og/eller oppdretteren i et dårlig lys. Dette tilbakevises på det sterkeste. En diagnose som er offentlig kjent vitner om en ansvarsfull eier som ønsker å hjelpe til i arbeidet med sunnere hunder i framtiden. En eier som bevisst holder tilbake informasjon, vil virke mye dårligere. Man må huske på at norske hunders framtidige helse og velferd avhenger svært mye av dagens oppdrettere og deres valg av avlshunder. Registrering i DogWeb vil derfor være et kvalitetsstempel på ærlighet, åpenhet og ansvarsfølelse.

Norsk Kennel Klub anbefaler derfor alle eiere til å oppfordre veterinæren sin om å registrere hundens diagnoser i registeret for kliniske diagnoser.

 

Våre samarbeidspartnere: