Veterinær vil ikke forby avl av cavalier

ingen

Veterinær Kari Gundesø har drevet smådyrpraksis i 30 år. Hun mener det er et feilspor å forby avl av rasen cavalier king charles spaniel.

Publisert:

19. november kom det dom i det sivile søksmålet Dyrebeskyttelsen Norge har anlagt mot Norsk Kennel Klub. Der ble det fastslått at det for de tre saksøkte oppdretterne er i strid med Dyrevelferdsloven å avle cavalier, og for Norsk Cavalierklubb og Norsk Kennel Klub å legge til rette for avl av rasen. Dommen er vurdert anket, og ikke rettskraftig. Den samme dommen frikjente de saksøkte når det gjaldt avl av engelsk bulldog.

Mange veterinærer har valgt å holde en lav profil i debatten som har rast de siste to ukene i etterkant av dommen. Noen, som støtter dommen, har valgt å uttale seg anonymt. Kari Gundesø foretrekker å stå frem med fullt navn.

- Det har vært en så ensidig hets mot denne rasen at nå må noen ta til motmæle.  Cavalieren er langt bedre enn sitt rykte helsemessig. I tillegg er det en flott liten hund. Den har en moderat anatomi og har et fantastisk gemytt. Den er nærmest den ideelle familiehund og førstegangshund. Å forby avl av rasen fordi noen individer er syke, er meningsløst, sier Gundesø.

Oppdretterne tok grep

- Men det hersker enighet om at rasen har utfordringer?

- Ja, både den og andre raser. Men jeg har en god del førstehånds erfaring, både med rasen og med utviklingen helsemessig. Det finnes noen oppdrettere av cavalier her i distriktet, så jeg har fulgt med dem over tid, sier Gundesø, som driver klinikk på Haugalandet i Rogaland.

Hun er slett ikke ukjent med de alvorlige lidelsene som kan ramme hunder av denne rasen.

- For ca. 20 år siden dukket det opp enkelte eksemplarer som hadde tilstanden syringomyeli med symptomer (SM-S). Til å begynne med skjønte vi ikke hva det var, men når tilstanden ble kjent, tok oppdretterne grep. Heldigvis hadde Karmsund Dyrehospital akkurat skaffet en MR-maskin, så det var mulig for oppdretterne å få scannet avlshundene sine. Det ble gjort, man avlet videre på de som var i orden, og nå er det mange år siden vi har sett hunder med denne lidelsen. Det går absolutt an å avle seg vekk fra den sykdommen, hevder Gundesø.

Mange har fordommer

Hun er ikke selv involvert i rasen på noen måte, verken som eier eller oppdretter, og vil absolutt ikke gå med på at hun på noen måte fornekter at det finnes problemer, eller syke hunder.

- Men det er vanskelig å akseptere det skremmebildet som tegnes. Det er langt fra min virkelighet som veterinær. Og både denne rasen og en del andre møtes nok også med sterke fordommer fra mange veterinærer. Da jeg gikk på kurs om hjertelidelser for noen år siden, fremholdt foreleseren at absolutt alle cavalierer over 10 år hadde bilyd på hjertet. Det stemmer slett ikke, har jeg erfart. Også her har oppdretterne i området gjort en god jobb, og har forbedret hundenes helse gjennom mange år. Men jeg skjønner at SM-S er en mer skremmende lidelse, den skaper jo smertetilstander hos hunden. Likevel er den så lite utbredt at det vil være meningsløst å forby oppdrett av rasen bare på det grunnlaget. Rasen som helhet er for bra til at all avl skal forbys, sier Gundesø.

Få negative tilbakemeldinger

Hun skrev et innlegg om dette på Facebook i uka etter dommen. Innlegget ble delt av mange.

- Har du fått mange negative kommentarer?

- Nei, nesten ikke, mange flere positive. Jeg hadde regnet med mer motstand, jeg er klar over at det er sterke følelser og sterke meninger omkring denne saken, men jeg mente likevel det var på høy tid at noen tok rasen i forsvar, sier hun.

Å påstå at dagens hundeavl er et kjempestort dyrevelferdsproblem, er en grov overdrivelse

- Mange veterinærer vil bare uttale seg om denne saken anonymt. Hvordan ser du på det?

- Jeg skjønner at mange helst vil være nøytrale. Man skal jo balansere forholdet til kundene sine. Samtidig blir det litt skjevt. Det har vært snakket mye om dette oppropet hvor 1500 veterinærer skrev under mot usunn hundeavl, men uten å stå frem med navn. Hva med alle dem som ikke skrev under? Det er noen tusen veterinærer i dette landet. Det blir feil når det fremstilles slik at «alle» veterinærer kritiserer hundeavlen.

Grove overdrivelser

- Smådyrpraktiserende Veterinærer la frem en støtteerklæring  til Dyrebeskyttelsen i rettsaken. Hva mener du om det?

- Det kjenner jeg ikke til. Jeg er medlem, men har ikke hørt om en slik erklæring før nå. Så den er i hvert fall ikke forankret i hele medlemsmassen, konstaterer Gundesø.

- Er dårlig hundeavl og rettsaken mye diskutert blant veterinærer?

- Ikke blant mine kolleger, i hvert fall. Det er nok slik at de som er mest negative mot cavalier og andre utvalgte hunderaser, er de mest aggressive og høylytte i denne debatten. Det er sterke følelser på begge sider, og det gjør det komplisert å forholde seg saklig og profesjonelt i diskusjonen. Men jeg mener det er viktig at noen tar til orde og fremsnakker cavalieren og andre rasehunder. De fleste er friske og funksjonelle, og lever gode liv. Å påstå at dagens hundeavl er et kjempestort dyrevelferdsproblem, er en grov overdrivelse, avslutter Kari Gundesø.

 

Våre samarbeidspartnere: