Velkommen til NKK Tromsø

illustrasjonfoto NKK tromsø

NKKs internasjonale utstillinger i Tromsø 19.-20. september 2020, avholdes i tråd med smittevernreglene. Vi gleder oss til å ønske velkommen til NKK Tromsø!

 

 

Dommerendringer NKK Tromsø:

Rase

Fra

Til

Bichon Frise

Bente Bjerkaas

Lisbeth Campbell

Welsh Corgie Pembroke

Ingrid Prytz Ohm

Svein Bjarne Helgesen

Welsh Corgie Cardigan

Ingrid Prytz Ohm

Svein Bjarne Helgesen

Shetland Sheepdog

Ingrid Prytz Ohm

Christine Sonberg

Amerikansk Cocker spaniel

Vibeke Paulsen

Lisbeth Campbell

Cocker spaniel

Vibeke Paulsen

Lisbeth Campbell

Engelsk springer spaniel

Vibeke Paulsen

Lisbeth Campbell

Welsh springer spaniel

Vibeke Paulsen

Lisbeth Campbell

Alle Markku Kipinäs raser Markku Kipinä Svein Bjarne Helgesen

 

NB: Det er ved en feil tidligere opplyst at det søndag arrangeres Best in Show. Av smittevernhensyn arrangeres kun gruppefinaler og ingen andre finaler i forbindelse med NKK Tromsø. Dette i likhet med øvrige NKK utstillinger i 2020.

For å kunne møte regjeringens smittevernregler er det flere forhold som må legges til rette eller endres fra normalen.

NKK Tromsø 2020 vil omfatte to atskilte arrangement - begge lokalisert på to fotballbaner på Mandelasletta i Tromsdalen. Deltakere kan kun være til stede på arrangementene som egen hund/hunder er påmeldt til, og må forlate området når disse er ferdig bedømt.

Deltakelse på arrangementene fordrer at man er frisk, ikke har luftveissymptomer eller er i karantene. Utstillingens leder kan bortvise deltakere/utstillere dersom smittevernreglene ikke overholdes. Det vil kun bli adgang for 1 person pr. påmeldt hund. Personer som har meldt på flere hunder, oppfordres til å forsøke å holde antall medfølgende personer til lavere enn 1 pr. påmeldt hund.

MERK AT: Arrangementene er ikke åpne for publikum.

Juniorhandling, avls- og oppdretterklasser avholdes ikke. Gruppefinaler avholdes. Øvrige finaler, inkludert BIS-finale vil ikke bli avholdt.

NKK TF vil ha sekretariat på på Mandelasletta. Det vil ikke være tilgang til å kjøpe ulike hundeartikler knyttet til arrangementet. 

Det vil ikke bli anledning til å sette opp telt knyttet til arrangementene. 

Utstillingen avholdes med forutsetning om at myndighetene følger plan for gradvis gjenåpning av samfunnet. Ved endringer som medfører at arrangementet må avlyses vil påmeldingsavgift refunderes i sin helhet. 

Parkering

Siden NKK Tromsø består av to soner, med to eller flere arrangement på hver sone, er det ikke forsvarlig plassmessig å ha en bobilparkering i tillegg. Derfor blir det i år kun forhåndsbetalt dagparkering.

Pris kr. 80,- 
Betal på VIPPS #20911 ( Norsk Kennel klub, region Troms og Finnmark) før ankomst og vis fram kvittering når du ankommer. Dette for at ankomst/parkering skal gå hurtigst mulig.

Betaling kan også gjøres via bank: 
IBAN nr: NO75 1644 2786 171
BIC/Swift: DNBANOKXXX
DNB Bank ASA, Dronning Eufemiasgt. 30, 0191 Oslo    

Utstillere fra utlandet

Utenlandske utstillere kan delta gitt at norske myndigheter har åpnet for fritidsreiser fra utstillers hjemland.

Påmelding skjer på utenlandsk eiers/utstillers risiko og regning, da innreiseregler til Norge kan endres på kort varsel av myndighetene basert på smittesituasjonen i Norge og det enkelte land. Påmelder må selv sette seg inn i om innreise til Norge kan skje etter enhver tids gjeldende regler. Reise og deltakelse på utstilling anses av NKK å være fritidsreise og -aktivitet. Mulighet for utenlandsk borger til innreise som næringsdrivende er ikke tilstrekkelig for å kunne delta.

 

Våre samarbeidspartnere: