Velkommen til NKK Lillehammer

NKK Lillehammer

NKKs nordiske utstillinger, med Norsk Vinner på Lillehammer 15. – 16. august 2020, avholdes i tråd med smittevernreglene. Vi gleder oss til å ønske velkommen til NKK Lillehammer!

Publisert:
 

 

For å kunne møte regjeringens smittevernregler er det flere forhold som må legges til rette eller endres fra normalen.

NKK Lillehammer vil omfatte flere atskilte arrangementer

Deltakere kan kun være til stede på arrangementene som egen hund/hunder er påmeldt til, og må forlate området når disse er ferdig bedømt.

Deltakelse på arrangementene fordrer at man er frisk, ikke har luftveissymptomer eller er i karantene. Utstillingens leder eller assisterende utstillingsleder kan bortvise deltakere/utstillere dersom smittevernreglene ikke overholdes.

MERK AT: Arrangementene er ikke åpne for publikum.

Valpeklasser, juniorhandling, avls- og oppdretterklasser avholdes ikke.


Gjeldende smittevernregler gjelder. Hold avstand!

Gruppefinaler arrangeres for hver enkelt gruppe når alle raser i gruppen er ferdig bedømt. Øvrige finaler avholdes ikke. Rasevinnere som venter på gruppefinale må oppholde seg på anvist sted.

NKK vil ha sekretariat på stedet, men det vil ikke være tilgang til å kjøpe mat, drikke eller ulike hundeartikler knyttet til arrangementene.

Så langt det er mulig vil det bli anledning til å sette opp telt på anviste områder knyttet til arrangementene. Det kan ikke påregnes mulighet til å sette opp telt helt inntil ringene.

Utstillingen avholdes med forutsetning om at myndighetene følger plan for gradvis gjenåpning av samfunnet. Ved endringer som medfører at arrangementet må avlyses vil påmeldingsavgift refunderes i sin helhet. 


Agility og lydighet

Agility og lydighet flyttes. Mer informasjon om dette kommer så fort ny arrangør er avklart.


Bobilparkering

For bestilling av bobilparkering, send epost til jegerbo@halden.net med følgende opplysninger:

  • Navn
  • Bilens registreringnummer
  • Antall døgn/dato for overnatting

Plassen er sikret etter forhåndsbetaling, og sendt mail.

Pris kr 300,- pr natt
B
etales på Vipps: 526369, eller til kontonr: 1644 27 86090
Mrk betalingen med ditt navn

Spørsmål vedr bobilparkering rettes til Roger Åsheim: tlf 97618935
 

Utstillere fra utlandet

Utenlandske utstillere kan delta gitt at norske myndigheter har åpnet for fritidsreiser fra utstillers hjemland.

Påmelding skjer på utenlandsk eiers/utstillers risiko og regning, da innreiseregler til Norge kan endres på kort varsel av myndighetene basert på smittesituasjonen i Norge og det enkelte land. Påmelder må selv sette seg inn i om innreise til Norge kan skje etter enhver tids gjeldende regler. Reise og deltakelse på utstilling anses av NKK å være fritidsreise og -aktivitet. Mulighet for utenlandsk borger til innreise som næringsdrivende er ikke tilstrekkelig for å kunne delta.

E-læringskurs

Vil du lære mer om hvordan NKK avholder utstillinger under koronapandemien, og hva du kan gjøre for å beskytte deg selv og andre?

Ta NKKs gratis e-læringskurs om smittevern på utstillinger her.

Følg arrangementet på Facebook her.

 

Våre samarbeidspartnere: