Vedtak fattet på europaseksjonsmøte

Publisert:
 

FCIs Europaseksjons General Assembly 2015 ble avholdt på Lillestrøm i dag. Til dagens møte hadde NKK fremmet fem konkrete forslag til endringer i FCIs statutter og standing orders. FCIs president Rafael de Santiago deltok sammen med representanter for de europeiske medlemsland.

NKKs forslag sentrerte seg rundt fem punkter:

1. Innarbeidelse av de fem friheter som definerer den grunnleggende dyrevelferd (The five freedoms,Brambell commission 1965) i statuttene til FCI.

2. Å lage en plan for å konkretisere statuttenes pkt 2.3 for å innta en ledende rolle i arbeidet med hundevelferd i hele verden.

3. Å etablere minimumskrav til dyrevelferd som skal være oppfylt i hvert enkelt medlemsland, og beskrive på hvilke punkter det er nødvendig med forbedringer.

4. Medlemmer av FCIs General Committee har ikke lov til å dømme på europeiske- og verdensmesterskap i den perioden de er valgt for.

5. Konkrete krav må være oppfylt før man kan søke om å få tildelt europa-/verdensmesterskap, inkludert minimumsvarighet på medlemskap, status for hundevelferd i landet og eventuell beskrivelse av hvilke tiltak som gjøres for å forbedre situasjonen.

(saken fortsetter under bilde)

Vedtak fattet på Europaseksjonsmøte

NKK CEO Ms. Trine Hage at today's meeting

Møtet har vært konstruktivt og alle land var enige om at det er et stort behov for å endre vedtektene og organisasjonens strukturer. Resultatet av møtet ble følgende konkrete forslag.

FCIs Europaseksjon kommer til å be General Committee (GC) om å nedsette en arbeidsgruppe med representasjon fra GC, seksjonene og de nasjonale kennelklubbene. Europaseksjonen ønsker at GC ber om at arbeidsgruppen ser på:

1. Modernisering av Statuttene og Standing Orders

2. Vurdere en ny stemmemodell

3. Hvordan kan FCI bli mer transparent

Europaseksjonen ønsker også at GC ber arbeidsgruppen spesielt om å vurdere om de fem friheter kan etableres som et minimum nivå for hundevelferd og bli en helt sentral del av FCIs statutter. Hele NKKs forslag vil sendes videre til arbeidsgruppen. Forslaget til konkrete endringer fra arbeidsgruppene skal legges frem for votering i FCIs General Assembly i 2017.

NKKs administrerende direktør Trine Hage gjorde de tilstedeværende oppmerksom på at NKK tok på seg rebell-rollen i denne saken med åpne øyne og setter pris på at FCI viser god vilje til endringer.

- NKK er fornøyd med at det nå er satt i gang en prosess for å forandre organisasjonen, sier hun.

NKKs leder av Hovedstyre, Tom Øystein Martinsen uttalte på talerstolen: - Vi er glad for den kritikken som ble rettet mot NKK i etterkant av våre utspill tidligere i sommer. Dette er en viktig del av demokratiet. Hadde NKK ikke «bjeffet», hadde vi ikke hatt noen diskusjon i dag og ingen endring i sikte, la han til, og representantene sa seg enige i dette. Martinsen understreket også at vi i NKK forbeholder oss retten til å «bjeffe» igjen dersom det blir behov for det i framtiden. 

 

Våre samarbeidspartnere: