Vær ansvarlig – Vis hensyn til viltet

båndtvang, iStock
Foto: iStock

Det ligger fortsatt en del snø flere steder i landet, dette byr på utfordringer for rådyr og annet vilt. NKK oppfordrer derfor alle til å ta hensyn, og følge de båndtvangsreglene som til en hver tid er gjeldende.

 

Som hundeeier er du pliktig til å ha kontroll på og følge reglene som gjelder for hundehold, inkludert kommunens båndtvangsregler.

De aller fleste hundeeiere har god kontroll på regelverket, og følger de lovene og reglene som til enhver tid gjelder. Det kan likevel være greit å oppdatere seg fra tid til annen. Særlig nå på vinterstid, hvor kommunene har behov for å endre på båndtvangsreglene over natten, er det viktig å følge med.

Vi i Norsk Kennel Klub gjør det vi kan for å holde hundeeiere oppdatert på det gjeldende båndtvangsregelverket. Vi oppdaterer blant annet båndtvangskartet på www.kjopehund.no/kart/ fortløpende. Vi kan likvel ikke garantere at kartløsningen alltid er oppdatert, vi oppfordrer derfor alle til å følge med på informasjonen som gis lokalt i sin kommune.

Mange kommuner vurderer ekstraordinær båndtvang

Flere kommuner har valgt å innført ekstraordinær båndtvang for å beskytte viltet, grunnet de store snømengdene. Flere kommuner har også opplyst at de fortløpende vurderer behovet for å innføre ekstraordinær båndtvang. Mange kommuner oppfordrer også hundeeiere til å holde hunden i bånd selv om det ikke er innført båndtvang. skjermdump, båndtvang oslo  

Viltet trekker mot bebygglese

Når det er mye snø, eller svært kaldt, kan viltet trekke ned mot befolkede områder for å finne mat, da øker risikoen for å støte på mennesker og hunder. Dyrene står også mye i ro for å spare energi når det er slike forhold, og det er viktig å ikke stresse dyrene.

Det er viktig å merke seg at viltet kan være svake når de kommer nær oss. Selv om du har en hund du tenker at aldri ville bite et rådyr, eller en hund som er så liten at du ikke tror den kan gjøre skade, vil jaging kunne føre til at rådyr bruker opp sine nødvendige fettreserver. Det som enkelte hundeeiere mener ser ut som en lek kan altså ha dødelig utfall for rådyret, selv om det ikke oppstår fysisk kontakt mellom dyrene.

Vi må ta ansvar i en spesiell situasjon

Norsk Kennel Klub arbeider for at hunden skal ha sin naturlige plass i det norske samfunnet. Vi jobber for at hunden skal få utøve naturlig adferd ved å løpe fritt, og at kommunene ikke skal innføre helårs båndtvang. Men for at hunden skal få den plassen vi mener den fortjener i samfunnet, må vi hundeeiere også ta vårt ansvar og sørge for at ikke løse hunder dreper andre dyr. Vi må alle gå foran som gode eksempler, ta hensyn, og respektere båndtvangsreglene der vi ferdes.

Sjekk båndtvangsstatusen i din kommune her.

 

Våre samarbeidspartnere: