Vær ansvarlig – Ta hensyn til viltet

Ramp
Foto: CF-Wesenberg/Kolonihaven

NKK får stadig opplysninger om at reinsdyr, rådyr, fugler og annet vilt har blitt angrepet av løse hunder. NKK ønsker derfor å komme med en vennlig påminnelse om å respektere den generelle båndtvangen, som varer frem til og med 20. august.

 

For å beskytte dyrelivet

Den generelle båndtvangen er innført for å beskytte velferden for vilt og deres avkom. Dyrelivet er ekstra sårbart fra april til august, da det fødes og klekkes mange nye dyr og fugler rundt om i landet. Disse er ofte enkle bytter for en firbent jeger. Hunder må derfor holdes i bånd eller være forsvarlig inngjerdet i denne perioden. Reglene gjelder for hele landet.

Hundeloven regulerer båndtvangen

Som hundeeier er du pliktig til å ha kontroll på og følge reglene som gjelder for hundehold. De aller fleste hundeeiere har god kontroll på regelverket, og følger de lovene og reglene som til enhver tid gjelder. Det kan likevel være greit å oppdatere seg fra tid til annen.

Hundeloven sier blant annet følgende: «I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo».

Hundeloven kan du lese i sin helhet her. § 6 omhandler båndtvangsreglene.

Friområder for hund

Unntaket for båndtvangsreglene er i de avsatte friområdene. Friområdene kommer i ulike størrelser og varianter. Noen er inngjerdet, andre ikke. Fellesnevneren er at området er tydelig merket, og fritatt for båndtvangsbestemmelsene. Som betyr at hunden kan bevege seg fritt, uansett hva slags båndtvangsregler som ellers gjelder.

Norsk Kennel Klub har ved hjelp av hundeeiere rundt om i landet forsøkt å kartlegge hvor i landet det finnes friområder for hund. Vi har lagt inn alle innspillene vi har fått fra dere i båndtvangskartet vårt på www.nkk.no/kart. Her kan du klikke deg inn og søke seg frem til din kommune.

Mangler det et friområde i kartløsningen? Send oss da gjerne innspill på e-post til kommunikasjon@nkk.no

Takk for at du er ansvarlig og viser hensyn. God tur.

 

Våre samarbeidspartnere: