Vær ansvarlig – Ta hensyn til viltet

Det er nå over 60 kommuner som har innført ekstraordinær båndtvang for å beskytte viltet. Som hundeeier er du pliktig til å ha kontroll på og følge reglene som gjelder for hundehold, inkludert kommunens båndtvangsregler.

Publisert:
 

De aller fleste hundeeiere har god kontroll på regelverket, og følger de lovene og reglene som til enhver tid gjelder. Det kan likevel være greit å oppdatere seg fra tid til annen. Særlig nå på vinterstid, hvor kommunene har behov for å endre på båndtvangsreglene over natten, er det viktig å følge med.

Vi i Norsk Kennel Klub gjør det vi kan for å holde hundeeiere oppdatert på det gjeldende båndtvangsregelverket. Vi oppdaterer blant annet daglig båndtvangskartet på www.kjopehund.no/kart/. Vi har nå også markert kommunene som har ekstraordinær båndtvang med rosa farge, slik at det er enda lettere å se hvor det er denne typen båndtvang.

Det er meldt om svært lave temperaturer i hele landet den kommende uken, det er derfor svært sannsynlig at enda flere kommuner vil innføre ekstraordinær båndtvang i løpet kort tid. Som hundeeier bør man derfor daglig sjekke statusen på båndtvangsreglene i sin kommune.

Sjekk status i din kommune her.

Båndtvangsregler

Båndtvang reguleres på ulike måter i hundelovens § 6. Dette er de ulike formene hundeeiere må kjenne.

NASJONALE REGLER
Generell båndtvang 

Nasjonale regler som pålegger båndtvang overalt i perioden fra og med 1. april til og med 20 august.


NKK støtter reglene, som er laget for å beskytte bufe og vilt i en sårbar periode.
Hjemlet i Hundelovens § 6, 1. ledd

KOMMUNALE REGLER
Kommunal båndtvang under ekstraordinære forhold

Kommunale båndtvangsregler innført i perioder med ekstraordinære forhold, som ved store snømengder eller svært lave temperaturer. Reglene innføres gjerne på kort varsel, og kan være utfordrende å orientere seg i. Ved å informere løpende om reglene i våre kanaler, og opplyse hundeeiere om hvilke regler som gjelder i de ulike kommunene, søker vi å bistå ved ekstraordinære forhold.
Hjemlet i Hundelovens § 6, 2. ledd, bokstav f)

Annen kommunal utvidelse av båndtvang

Kommunale båndtvangsregler innført etter politisk behandling og høring, og som gjelder uavhengig av beskyttelse av bufe eller vilt. Over 100 kommuner har innført slike utvidede regler, og i mange tilfeller mener NKK at disse er problematiske, og går for langt i å innskrenke hundenes bevegelsesfrihet. Vi ser f.eks. at kommuner har helårsbåndtvang i store deler av kommunens landareal hele året, i alle preparerte skiløyper, eller i store turområder. Vi ser også at flere kommuner har innført regler for båndtvang uten tilstrekkelig grunnlag i henhold til loven.
Disse reglene skal være hjemlet i Hundelovens § 6, andre ledd, bokstav a) til e).

Selv om NKK jobber for å redusere disse kommunale forskriftene om båndtvang, oppfordrer vi alle til å følge de reglene som er vedtatt. Er du imot de utvidede båndtvangsreglene i din kommune anbefaler vi at du støtter NKKs arbeid for å få endret reglene.

 

Våre samarbeidspartnere: