Utstillingsplass for NKKs utstillinger

NKKs særkomite for utstilling inviterte før jul 2017, klubber og enkeltpersoner til å komme med innspill til mulige fremtidige utstillingsplasser for NKKs utstillinger.

Publisert:
 

Særkomiteen opplever engasjementet som stort og takker for mange gode innspill.

Innspillene viser potensiale for fremtiden, spesielt med hensyn til uteutstillinger. Vi sliter fortsatt med å finne nye og egnede utstillingsområder innendørs sør fot Trondheim. Bakgrunnen for dette er antall påmeldte hunder gjerne er høyere i de mest sentrale områdene, og således krever større plass innendørs. Helst ønskes også nok plass til at vi kan ha både utstilling, lydighet og agility på samme sted, da dette gjør arrangementene mer interessante også for publikum. Enkelte haller i Østlandsområdet, eksempelvis Vikingskipet, har kommunale vedtak knyttet til bruk store deler av vinterhalvåret, som gjør at det blir vanskelig å kombinere med NKKs utstillinger.

I første omgang vil innspillene ikke medføre endrede utstillingsplasser, men vi vil ta vare på innspillene og benytte listen når det vurderes utstillingsplasser fremover fra og med 2021 eller om det skulle bli endringsbehov før dette.

Tusen takk for engasjementet og innspillene!

 

Våre samarbeidspartnere: