Utlysning av forskningsmidler

Forskningsfondet Kreft hos hund

Stiftelsen Forskningsfondet kreft hos hund lyser ut forskningsmidler med søknadsfrist 1. november 2020

Publisert:
 

Stiftelsen forskningsfondet kreft hos hund er en frittstående stiftelse som ble opprettet i 1997 for å fremme forskning på kreft hos hund, og dermed bidra til å øke hunders livskvalitet og livslengde.

Aktiviteter som faller inn under dette formålet, og som det kan søkes støtte til er:

 • Kartlegging av utbredelse og forekomst av kreft hos hund
 • Forskning på årsakssammenhenger ved kreft hos hund
 • Utvikling av kreftbehandling hos hund
 • Forskning på sykdomsmekanismer ved kreftutvikling hos hund, herunder forskning som også kan komme til nytte ved tilsvarende sykdommer hos mennesker
 • Reisestipend

For 2021 har fondet inntil kr 100 000,- til disposisjon for forskning og aktivitet som faller inn under formålet.  Søknadsfrist: 01.11.2020. Hvem som mottar støtte for 2020 vil annonseres på Forskningsforum Hund, 10.11.20.

Det forventes at personer eller institusjoner som mottar midler fra fondet publiserer resultater fra den forskningen som er utført og tilkjennegir støtte fra fondet.

Søknaden må inneholde følgende:

 • Bakgrunnen for prosjektet
 • Formål
 • Plan for gjennomføring
 • Eventuelt samarbeid med andre institusjoner, arbeidsfordeling og prosjektansvar
 • Plan for formidling
 • Kostnadsramme
 • Søkerens faglige kvalifikasjoner. Fondet deler ikke ut lønnsmidler.

Det skal sendes inn rapport til fondet om hvordan midlene ble benyttet innen ett år etter tildelingen.

Søknad sendes til:
Stiftelsen Forskningsfondet kreft hos hund v/Veronica M. Kristiansen
via e-post: veronica.kristiansen@evidensia.no innen 1.11.2020.

Nærmere informasjon kan fås ved henvendelse til styreleder Veronica M. Kristiansen, mailadresse som ovenfor eller på tlf: 926 42 643.

Ønsker du å støtte Forskningsfondet Kreft hos Hund kan du gjøre det gjennom Vipps – Vippsnummer: 501177

Stiftelsen Forskningsfondet Kreft hos hund er et samarbeid mellom NMBU Veterinærhøgskolen – Norsk Kennel Klub – Smådyrpraktiserende veterinærers forening – Veterinærinstituttet – Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS

 

Våre samarbeidspartnere: