Ullensaker hindrer hundevelferd

Publisert:
 

NKK reagerer sterkt på forslaget om utvidelse av båndtvangbestemmelsene i Ullensaker.

Landbrukskontoret i Ullensaker sendte i januar ut et forslag om nye forskrifter for hundehold i kommunen, der de ønsker utvidet båndtvang.

I forslaget foreslår Viltnemnda at det ikke skal være tillatt for hunder å gå løse i parker, rundt Nordbytjernet, i lysløypene og på flere turstier. De vil også ha båndtvang i og i tilknytning til handle- og boligområder, på kirkegårder, grav- og urnelunder, samt på og ved skoler, barnehager og anlegg for leg, idrett sport eller rekreasjon.

NKK har nå kommet med sitt høringssvar, hvor vi redegjør for hvorfor vi er kritiske til forslaget.

Dårlig dyrevelferd

I høringssvaret minner NKK om at å løpe fritt er en del av hunders naturlige atferd, og at det å innskrenke hundenes mulighet til å bevege seg fritt derfor vil resultere i dårlig dyrevelferd.

Vi kan dermed ikke se at forslagene som framsettes her bidrar til intensjonen, som framheves som et ønske om å «fremme et positivt og ansvarlig hundehold.

Å sette flere restriksjoner på hunders mulighet til å være hund, mener NKK er uforsvarlig, noe som også påpekes i vårt høringssvar.

At ikke alle liker hunder er en realitet, men et forslag som ensidig retter seg etter disse menneskenes behov og nekter hunder å gå løs innenfor byens og tettbygde strøks grenser mener NKK bør forkastes.

Heftige restriksjoner

Også Romerikes Blad har omtalt forslaget, og NKKs høringssvar. - Kommunen legger heftige restriksjoner på hvilke området hunder kan slippes fritt, og kommer ikke hundeeierne i møte ved for eksempel å foreslå et friområde der hundene kan løpe fritt også under båndtvangen. Skal man ta, så må man også gi noe, sier NKK til avisen. Artikkelen kan leses i sin helhet her (NB! Krever abonnement).

 

Våre samarbeidspartnere: