Torbjørn Brenna blir administrerende direktør i Norsk Kennel Klub fra 2019

Torbjørn Brenna, ansatt som ny adm. dir i NKK. (Foto: Anette Andresen)
Torbjørn Brenna, ansatt som ny adm. dir i NKK. (Foto: Anette Andresen)

Torbjørn Brenna er ansatt som ny administrerende direktør i Norsk Kennel Klub. Brenna kommer fra jobben som sekretariatsleder i Norsk Journalistlag. Han begynner i Norsk Kennel Klub 2. januar 2019.

Publisert:
 

NKKs Hovedstyre er svært fornøyd med at Brenna har takket ja til jobben.

- Brenna har erfaring fra strategisk og operativ ledelse av en stor medlemsorganisasjon der mange interesser skal ivaretas, kombinert blant annet med lang erfaring fra politisk arbeid. Vi ser frem til å jobbe sammen med ham for å styrke Norsk Kennel Klub (NKK) fremover, sier leder i NKKs Hovedstyre, Tom Øystein Martinsen.

Motiveres av å kunne gjøre en forskjell

- Jeg motiveres av å jobbe med ting som virkelig utgjør en forskjell for folk, ting med mening. Det representerer Norsk Kennel Klub i høyeste grad, sier Torbjørn Brenna.

Brenna har erfaring i å jobbe med samspillet mellom en politisk valgt ledelse og et administrativt støtteapparat. Han har jobbet som sekretariatsleder i Norsk Journalistlag siden 2015. I perioden 2015-2017 var han også generalsekretær i Nordisk Journalistforbund. Før dette har han blant annet jobbet som drifts- og personalsjef i Arbeidstakerorganisasjonen Delta, og som seksjonssjef i Politiets Sikkerhetstjeneste (PST).

Brenna har lederutdanning fra Forsvaret, og arbeidet i Forsvaret i mange år før han gikk først til Folketrygdkontoret For Utenlandssaker (FFU), deretter PST og så til organisasjonsbransjen. Han er født i Porsgrunn, oppvokst i Bærum, og bor nå på Strømmen med kone og to barn.

- Jeg har vokst opp med hund, men er ikke en del av det organiserte Hunde-Norge privat. Jeg har stor respekt for, og er svært nysgjerrig på, fagfeltet. Blant tillitsvalgte og ansatte i Norsk Kennel Klub er jeg overbevist om å finne dedikerte og engasjerte mennesker med stor kompetanse, og som virkelig brenner for det de gjør. Jeg er ydmyk for deres kunnskap og ser frem til å lære mye av dem, avslutter Brenna som starter i den nye stillingen på nyåret.

Norsk Kennel Klub er 120 år i 2018. Organisasjonens formål omfatter blant annet å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utvikling av den enkelte hunderase. Vi jobber mot politiske myndigheter for å ivareta hunders rettigheter, muligheter og velferd i samfunnet. NKK har 267 medlemsklubber og ca. 90.000 medlemmer, med 35 ansatte i administrasjonen.

Torbjørn Brenna overtar jobben etter Trine C. Hage som sluttet i juni.

Styret i Norsk Kennel Klub

For mer informasjon, kontakt:
NKKs hovedstyreleder Tom Øystein Martinsen
Telefon 91 66 58 40 – epost: tomomart@bbnett.no

 

 

Våre samarbeidspartnere: