Tiltak i en alvorlig situasjon

Illustrasjonsfoto
(Illustrasjonsfoto: iStock)

Vi står alle i en svært alvorlig situasjon. Først og fremst med tanke på liv og helse, som naturligvis må ha hovedfokus. Samtidig må vi anerkjenne og håndtere det faktum at alle de nødvendige folkehelsetiltakene medfører store konsekvenser for Norsk Kennel Klub, medlemsklubber, -forbund og regioner.

Tiltakene i samfunnet fører med seg flere økonomiske utfordringer. Hele Hunde-Norge må nå stå sammen for å sikre at det i enden av korona-krisen vil være treninger, utstillinger, prøver, konkurranser og andre hundeaktiviteter å gå til. NKKs Hovedstyre og administrasjonen gjør det vi kan, og jobber kontinuerlig for å trygge driften i NKK og våre klubber/forbund/regioner, og for sikre at vi har et apparat som kan arrangere disse aktivitetene også etter koronaviruset gir slipp. 

Tiltak i tiden som kommer

Hovedstyret hadde ekstraordinært møte 17. mars. Hovedstyret fikk en økonomisk redegjørelse for situasjonen, administrasjonen har foreløpig gjennomført/planlagt følgende tiltak:

 • Alle utviklingsoppgaver stanses inntil videre (eks. IT-utvikling, både overordnet og i fagsystemet).
 • Alle planlagte kurs/konferanser/utdanningsløp mv stanses inntil videre.
 • Samtlige medarbeidere kan jobbe på hjemmekontor. Kantinetjenesten er stanset og en rekke velferdstiltak innstilt inntil videre.
 • Nyansettelser utsettes der det er mulig.
 • Vikarer har fått permitteringsvarsel.
 • Vi må permittere mange fast ansatte.


Hovedstyret vedtok 17. mars følgende

 • Det skal sendes henvendelse til myndighetene for å belyse de betydelige økonomiske utfordringene Norsk Kennel Klub har i forbindelse med Koronapandemien.
 • Likviditetskravet fastsatt av RS 2014 vil ikke kunne opprettholdes på bakgrunn av koronasituasjonen.
 • HS gir administrasjonen fullmakt til å søke om lån/kreditt for å sikre likviditeten – evt. inngåelse av lån/kredittramme skal godkjennes av HS.
 • Oppgjør/aktivitetsavregning til klubber og forbund utsettes inntil videre i påvente av en likviditetsavklaring og nærmere vurdering av NKKs økonomiske situasjon. HS ønsker å gå i dialog med de berørte klubbene rundt dette.
 • En rekke utbetalinger stoppes inntil videre, se protokoll for nærmere informasjon


Ber myndighetene om hjelp

Innad i NKK tar vi de grepene vi kan for å sikre at det fortsatt vil være et NKK også etter at koronaviruset gir slipp. Realiteten er at vi i tillegg vil ha behov for økonomisk støtte ganske raskt for at vår organisasjon skal kunne bestå også etter koronakrisen.

Et av grepene vi har tatt er å kontakte norske myndigheter for å be om økonomisk hjelp. Krisepakkene regjeringen hadde fremlagt pr 17. mars dekket ikke behovene til aktivitetsbaserte frivillige organisasjoner som NKK.

Regjeringens krisepakke til frivilligheten, skisse presentert 18. mars

Regjeringen presenterte i dag et forslag om kompensasjonsordninger som for idretten og frivilligheten samlet er anslått til ca. 600 millioner kroner. Ordningene skal «kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg, deltakeravgifter og merutgifter som påløper når arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset». Ordningen er i første omgang ment å kompensere for arrangementer som skulle blitt avholdt i perioden fra 5. mars og ut april. Dere kan lese Regjeringens pressemelding om ordningen her.

NKK vet i skrivende stund ikke hvordan kompensasjonsordningen vil bli, og heller ikke hvilke muligheter NKK sentralt, regioner, klubber og forbund får innunder denne ordningen. Norges Idrettsforbund meldte i går at deres klubber og forbund har tapt 500 millioner på avlyste arrangementer i mars måned alene. Krisepakken vil altså i beste fall dekke deler av tapet for berørte organisasjoner.

Lotteri- og stiftelsestilsynet er satt til å forvalte ordningen. Vi venter på retningslinjer og søknadsskjema fra dem. Vi kommer med mer informasjon om ordningene så snart vi vet mer.

 

Våre samarbeidspartnere: