Tilsyn av hundegårder

Mattilsynet skal besøke 600 hundegårder for å sjekke om hunder som bor ute har det godt. Eiere av trekkhunder vil bli prioritert i tilsynsprosjektet som vil bli gjennomført i løpet av 2018.

Publisert:
 

Målet er økt tilsyn av hunder som oppholder seg ute store deler av døgnet, for å sikre god hundevelferd. Selv om Mattilsynet prioriterer tilsyn hos trekkhundholdere, kommer også eiere av blant annet gjeterhunder og jakthunder til få besøk.

Mattilsynet vil se på en rekke punkter når de kommer på tilsyn. De vil forsikre seg om at hundevelferden er ivaretatt ved å kontrollere at hundene er egnet til å bo ute, at de får den næringen de har behov for, at de beskyttes mot sykdom og skade, og at de får nødvendig aktivisering. Følgende punkter vil Mattilsynet fokusere ekstra på:

1. Om hunden er egnet til å bo ute og har et godt nok hundehus

For at hunden skal være egnet til å bo ute om vinteren, må den ha velutviklet og tett underpels og vannavstøtende dekkhår og være frisk. Hunder som ikke er egnet til å bo ute når det er kaldt, må ha tilgang på oppvarmet rom. For eksempel kan syke, skadde og gamle hunder ha dette behovet.

2. Om hunden får nok vann

Hunden bør ha tilgang til drikkevann døgnet rundt. Når det er så kaldt at vannet fryser, må den få vann minst to ganger i døgnet. Hunden trenger mellom 5 og 10 dl vann per ti kilo kroppsvekt per dag. Behovet avhenger blant annet av klimaet, hvor mye hunden trenes og hva den spiser.

3. Om hundens hold er bra

En frisk hund ligger ideelt sett på 4-5 av 9 holdpoeng, der 1 er avmagret og 9 er svært overvektig. Hundene må jevnlig sjekkes ved fysisk berøring for å sikre at holdet er bra.

4. Om hunden har god nok beskyttelse mot sykdom, skade og smitte

I store hundehold er smittefaren stor, det er derfor viktig å kunne oppdage sykdom og skader gjennom det daglige stellet. I tillegg skal det foretas en grundigere sjekk av øyne, ører, tenner, pels, poter og hundens hold hver uke.

5. Om hunden får nok aktivisering og mosjon

Hunder har behov for stimulerende aktiviteter og nok mosjon for å trives. Å løpe løs på et egnet område, gå tur, trening, oppleve nye miljøer, sosial omgang med andre hunder, lydighetstrening, søke etter godbiter, gnage på kjøttbein, eller være inne i bolig sammen med folk, er eksempler på stimulerende aktiviteter.

Hunder som holdes i hundegård eller står oppbundet skal ha mulighet for å løpe fritt på et større område og/eller i treningssammenheng flere ganger i uken, helst daglig.

Hunder som står oppbundet, skal kobles fra oppbindingen i minst 10 timer per uke, fordelt på flere ganger i uka.

Klikk her for å lese mer om tilsynsprosjektet på Mattilsynets sider

 

Våre samarbeidspartnere: