Tilbakebetaler påmeldingavgiften

Sheltie DOGS4ALL 2018
NKK refunderer påmeldingsavgiften for avlyste arrangementer. Foto: Cilje H.A. Moe

NKKs hovedstyre har vedtatt å tilbakebetale påmeldingsavgifter på avlyste arrangementer fullt ut.

 

Hovedstyret vedtok i møte 17. juni (PDF, 104KB) å tilbakebetale innbetalt påmeldingsavgift i sin helhet for de avlyste NKK-utstillingene i Kristiansand, Bergen, Ålesund, Sandefjord og Tromsø.

Krisepakke muliggjør tilbakebetaling

Bakgrunnen for denne gode nyheten er at NKK har fått kompensasjon for bortfall av påmeldingsinntekter fra regjeringens krisepakke 1 til frivilligheten. Dette gjør det mulig å refundere innbetalt  påmeldingsavgift fullt ut for utstillingene i Kristiansand og Bergen.

Det er rimelig å anta at NKK vil få en tilsvarende støtte fra regjeringens krisepakke 2 til frivilligheten knyttet til de avlyste utstillingene i Ålesund, Sandefjord og Tromsø. På denne bakgrunn kan innbetalt påmeldingsavgift også til disse arrangementene tilbakebetales fullt ut.

Tilbakebetalingene forventes gjennonført iløpet av uke 26 (22/6-26/6).

 

Våre samarbeidspartnere: