Tidslinjen i Kina-saken

Følgende er en tidslinje over NKKs engasjement i «Kina-saken» og en oversikt over all dialog NKK har hatt med FCI og CKU i denne saken.

Publisert:
 

8.-9. juni: FCIs General Assembly Milan: Kina vinner valget om WDS2019 etter følgende stemmeresultater: Kina 33 stemmer, Kroatia 8 stemmer, Tyskland 13 stemmer, Spania 14 stemmer. Norge stemte på Tyskland.

Juni: Sosiale medier og internasjonal presse setter fokus på Yulin-festivalen i Kina, og den utstrakte torturen og mishandlingen hundene utsettes for blir synliggjort for hele verden. NKK får flere reaksjoner fra medlemmer på at Kina har blitt tildelt WDS 2019.

19. juni: I etterkant av å ha blitt gjort oppmerksom på den utstrakte mishandlingen av hunder i Kina, sender NKK brev til FCI og CKU og ber om at konkrete tiltak iverksettes for å få stoppet festivalen. Dette brevet har NKK ikke fått svar på.

23. juni: Videre undersøkelser viser en total mangel på dyrevelferdslover i Kina og det store omfanget av mishandlingen av hunder. NKK finner ingen tegn på hundevelferdstiltak i regi av CKU/FCI, og har heller ikke mottatt dokumentasjon på dette. For NKK blir tildelingen av WDS2019 til Kina dermed uforenelig med NKKs hovedoppgave: Hundevelferd. NKK ber på bakgrunn av dette om at WDS2019 flyttes, og oppfordrer samtidig sine medlemmer og norske eksteriørdommere til å ikke delta på arrangementet.

25. juni: NKK mottar brev fra FCI Asia Pacific Section. I brevet bekrefter de å ha sent et brev til Yu Lins guvernør hvor de fordømmer festivalen. De uttrykker også stor skuffelse over NKKs reaksjoner og refererer til det omfattende holdningsskapende arbeidet CKU gjør, uten å bekrefte konkret hva dette arbeidet består av, eller å beskrive en handlingsplan for å bedre hundevelferden i landet.

26. juni: NKK sender sitt svar på brevet fra FCI Asia Pacific Section. I brevet understreker NKK at vårt ønske om å flytte WDS2019 fra Kina ikke er en reaksjon på Yulin-festivalen, eller et angrep på CKU, men en reaksjon på den utstrakte mishandlingen som finner sted i Kina. NKK ber om at det opprettes klare retningslinjer for hvilke land som kan tildeles hedersarrangement som WDS og EDS. I sitt brev ber NKK også om få oversendt dokumentasjon på det holdningsskapende arbeidet CKU viser til i sin korrespondanse. Per 27. juli har vi enda ikke mottatt noen dokumentasjon på dette.

26. juni: FCI sender brev til guvernøren i Yu Lin hvor de, sammen med CKU, ønsker å bidra til holdningsskapende arbeid for å forbedre hundevelferden. De understreker at festivalen og den barbariske mishandlingen av hunder er uakseptabel.

2. juli: NKK mottar brev fra FCIs advokat med varsel om mulige sanksjoner, i verste fall utestengelse, dersom NKK ikke trekker tilbake sin oppfordring til sine medlemmer og eksteriørdommere om å ikke delta på WDS2019.

7. juli: NKKs hovedstyre behandler brevet fra FCIs advokat og bestemmer igjen at NKK endrer ikke sitt standpunkt i denne saken. FCI informeres om dette samme dag.

14. juli: NKK sender brev til FCI/CKU vedrørende VIP-kortene som ble delt ut til FCIs delegasjoner i etterkant av valget om WDS2019. NKK bekrefter at de ikke kommer til å benytte seg av kortet, og krever at China Kennel Union donerer pengene som var tiltenkt NKKs opphold til en organisasjon som jobber med faktiske og konkrete tiltak for å bedre hundevelferden i landet

14. juli: FCI kaller inn NKK til et hastemøte i Brussel i et forsøk på å komme til en «minnelig» løsning. Ettersom NKKs Hovedstyre har, ved to anledninger, enstemmig vedtatt NKKs standpunkt i saken, melder NKK forfall. Det er samsvarende med at:

a. RS har gitt NKK en hovedoppgave: Å arbeide for hundevelferd. Det er akkurat hva NKK gjør i denne saken.

b. Det er FCI som gjennom sin advokat har truet NKK med sanksjoner for å utføre det oppdrag våre medlemmer/eiere har gitt oss, og for fritt og uavgrenset hevde våre meninger.

I brevet gir NKK sin støtte til den kinesiske kennelunionen i deres arbeid for bedret hundevelferd i Kina. Dersom de vil ha et samarbeid med NKK for ytterligere å kunne påvirke kinesiske myndigheter til å ta regulatoriske grep for bedret hundevelferd i Kina, så vil gjerne Norge bistå i dette arbeidet om ønskelig. NKK mener en ekstraordinær general forsamling bør ta plass, og kommer med konkrete forslag til agenda. Deriblant omvalg vedrørende vertsnasjon for WDS2019.

19. juli: NKK blir gjort oppmerksom på at representanter fra FCI uttaler seg i sosiale medier og oppfordrer til svartelisting av dommere.

21. juli: NKK sender brev til FCIs president hvor vi imøteser FCIs reaksjon på kommentarene, og at vi forventer at debatten forblir om sak, ikke person.

27. juli: NKK har fortsatt ikke fått svar på hva CKU/FCI har gjort for hundevelferd i Kina. Våre spørsmål er på dette punktet fortsatt ubesvart. Det eneste vi vet er at ble sendt brev til borgermesteren i Yu Lin i etterkant av vår henvendelse til FCI.

 

Våre samarbeidspartnere: