Tar utfordringene på alvor

Publisert:
 

Tar utfordringene på alvor 

De siste dagene har utfordringene knyttet til helse og hundeavl igjen blitt diskutert i mediene, i etterkant av at NRK publiserte en sak angående temaet.

Helseproblemer knyttet til avl av rasehunder er et tema som har fått økt oppmerksomhet de siste årene. – Det er viktig å understreke at det ikke er alle rasehunder som opplever problemer. Mange er sunne og friske. Vi har over en årrekke forbedret mange raser, og blitt kvitt mange sykdommer. Dette må også få fokus, slik at en ikke svartmaler hele hundeavlen, forklarer veterinær og leder for NKKs helseavdeling Kristin Aukrust til NRK.

Aukrust understreker allikevel at helseutfordringene enkelte raser nå står ovenfor tas på alvor.

Ovenfor NRK bekrefter hun at lavt genetisk mangfold er en utfordring man ser hos flere raser, og at det jobbes godt med de ulike problemstillingene. Grunnet dette arbeidet ser man nå en positiv utvikling de seneste årene.

– De forskjellige nasjonale kennelklubbene og FCI, det internasjonale kennelforbundet, har jobbet med rasestandardene i en del år, og gått gjennom og modernisert dem. Blant annet har man endret en del formuleringer som kan ha vært uheldige, sier hun.

I dag står det for eksempel en setning i alle rasestandarder om at hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres. For bulldog arbeides det for eksempel med utvikling av en kondisjonstest, og NKK har tidligere tatt til orde for å innføre rapportplikt på operasjoner utført i respirasjonsorganene.

Skjedd en bevisstgjøring

Til NRK påpeker Aukrust at det har skjedd en bevisstgjøring over tid hos oppdretterne, og at det i dag er få som bruker hundene for mye, slik at man unngår en for høy grad av innavl. Hun understreker også at et forbud på enkelte hunderaser ikke er løsningen.

– Vi føler ikke at det er veien å gå. Et forbud vil være vanskelig å håndheve, og hvor skal man sette grensen? Selv om man forbyr en rase i Norge, så er det fortsatt veldig mange av dem i utlandet. Vi har mer troen på internasjonalt samarbeid, for å styre utviklingen i riktig retning, sier Aukrust til NRK.

Ikke veien å gå

I en oppfølgingssak publisert på NRKs nettsider i dag sier Mattilsynet seg enige i at et forbud mot enkeltraser ikke er veien å gå, og peker på en rekke spørsmål et slikt forslag fremmer:

– Hvordan skal forbudet håndheves? Skal vi kreve og kontrollere at alle hunder av rasen blir kastrert/sterilisert? Eller at alle skal avlives, uavhengig av om dyret er friskt eller ikke?, spør Torunn Knævelsrud, seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet.

Mattilsynet påpeker også når de blir bedt om å fremheve hva de mener er viktige tiltak for å snu utviklingen at NKK er aktive når det gjelder utfordringene hundeavlen står ovenfor. De påpeker også her at det løpende samarbeidet mellom Mattilsynet, NKK, DNV, dyrevernorganisasjoner og andre interessenter er viktig og har foregått i flere år.

NKK fortsetter å fokusere på vårt arbeid med å sikre god hundehelse. Vi oppfordrer alle oppdrettere og valpekjøpere til også å sette hundehelse i høysetet. 

***

Husk også at å kjøpe en registrert rasehund fra en seriøs oppdretter har følgende fordeler:

  • Å kjøpe valp MED stamtavle betyr altså at du kjøper en hund, med gitte egenskaper; utseende, størrelse og aktivitietsnivå som gir deg en forutsigbarhet, slik at du har best mulig grunnlag for å plukke ut en hund som passer ditt levesett, slik at dere kan få et vellykket liv sammen.
  • Å kjøpe valp med stamtavle betyr at du har større sjanse for at sykdommer er kartlagt, og i størst mulig grad prøvd unngått videreavlet til valpen.
  • Sist men ikke minst: Å kjøpe valp med stamtavle betyr at foreldre til valpen er underlagt NKKs etiske regler for et verdig liv i avl!
 

Våre samarbeidspartnere: