Takk for et fantastisk engasjement

Publisert:
 

Takknemlig for viktig støtte

NKK har siden i sommer engasjert seg sterkt i Kina-saken. Bakgrunnen for engasjementet er et ønske om å ta avstand fra mishandlingen av hunder i Kina.

NKKs engasjement ble av FCI oppfattet som et brudd på flere av deres sanksjoner, og ble møtt av et ultimatum som NKK nå har besvart.

NKK er fornøyd med at det nå er satt i gang en prosess i FCI, og at snøballen er begynt å rulle for alvor i arbeidet med å bedre hundevelferden også internasjonalt. NKK har i løpet av de siste månedene vært svært takknemlige for den støtte som organisasjonen mottar både fra Norge og utlandet, og ikke minst den positive oppmerksomheten som nå er rettet mot hundevelferd både i norske og internasjonale medier.

Taler medlemmenes sak

En veldig viktig oppgave for NKKs administrasjon og hovedstyre er å tale våre medlemmers sak, og å arbeide ut i fra de vedtak som fattes av vårt Representantskap. NKKs formål er å arbeide for hundevelferd både i Norge og internasjonalt, og vi registrerer med glede at våre medlemmer har vært så tydelige i sine tilbakemeldinger vedrørende Kina på at dette er en sak som er svært viktige for hele hunde-Norge, sier NKKs administrerende direktør Trine Hage.

  – NKK skal fortsette arbeidet fremover, og skal fortsatt være tydelige på at hundevelferd må få en klart høyere status i den organiserte hundeverdenen, påpeker hun.

Støtte også i pressen

NKK har også satt pris på fokuset hundevelferd har fått i pressen, både her i Norge og i utlandet.

 - Mediene generelt, inkludert den internasjonale kynologiske pressen, har viet både NKKs engasjement i Kina-saken og hundevelferd generelt, mye oppmerksomhet de siste månedene, noe NKK setter stor pris på, sier Hage.

En av mediene som har viet NKKs engasjement mye oppmerksomhet er den britiske avisen DogWorld, som i sin dekning av EDS i etterkant av arrangementet påpekte følgende: «Etter FCIs europaseksjonsmøte i Oslo vet vi at mange av NKKs forslag har blitt tatt til følge. FCI trenger modernisering og større grad av åpenhet, og en komite er nå nedsatt for å vurdere dette. Forhåpentligvis vil denne krisen føre til positive endringer, og hele hundeverdenen vil nyte godt av dette. Om NKK ikke hadde vært modige nok til å rope ut og til å være prinsippfaste ville ingenting ha skjedd» - uttaler DogWorlds reporter.

NKK ser frem til å jobbe videre for å bedre hundevelferden både i Norge og internasjonalt. Vi er så glade og takknemlige for å ha våre medlemmers støtte, og skal jobbe for å være våre medlemmers talerør i vårt videre arbeid, konkluderer Hage.

 

Våre samarbeidspartnere: