Stort behov for retningslinjer

Publisert:
 

Norsk Kennel Klub har de siste årene registrert med bekymring det vi anser for å være villedende markedsføring i et økende antall hundeannonser på Finn.no. NKK har tidligere lykkes med å få misvisende annonser på Finn.no fjernet eller påkrevd redigert av annonsør, og vært svært takknemlige for dette. Nå ber NKK Finn.no og Forbrukerombudet på nytt om å utforme retningslinjer for markedsføring av hunder, og ytrer ønske om å bidra i dette arbeidet.

Denne uken har debatten om villedende og direkte feilaktig markedsføring ved salg av valper dukket opp igjen, og NKK har kontaktet Finn.no for å be om at en konkret annonse fjernes, uten at dette er tatt til følge. På bakgrunn av dette er nå vedlagte brev oversendt Finn.no og Forbrukerombudet.

Flere problematiske aspekter

I brevet til Finn.no og Forbrukerombudet har NKK understreket følgende problematiske punker:

  • Selgere vektlegger gjerne allergivennlighet og unnlater å opplyse, eller er ikke tydelige nok på, at ingen hunder er 100% allergivennlige
  • I annonser hvor blandingshunder selges påpekes det at helseutfordringer som eksisteres innen de respektive rasene er fjernet eller redusert, uten at dette er dokumentert
  • I flere annonser markedsføres hundene med stamtavle, uten at det opplyses at hunden ikke er stambokført hos Norsk Kennel Klub, og at denne dokumentasjonen derfor ikke kan regnes som en offisiell stamtavle
  • Bruken av ikke-godkjente rasenavn, gir kjøpere inntrykk av at de kjøper en renraset og stambokført hund

NKK er fortsatt svært bekymret for hvordan denne typen markedsføring vil påvirke hundens velferd. Vi håper derfor at Finn.no og Forbrukerombudet vil være interessert i et samarbeid med Norsk Kennel Klub rundt utformingen av retningslinjer for dette, slik at kjøp og salg av hunder kan foregå på forsvarlig vis, slik at hundens velferd og kjøpers sikkerhet ivaretas.

 

Våre samarbeidspartnere: