Stenger friområde for hund

Oslo Byråd mener det er riktig å prioritere et åpent grøntanlegg med nytt sykkelfelt og grøntdrag.

Publisert:
 

Dagsavisen: Det eneste friområdet for hund i Oslo, som er sikret med gjerder, skal fjernes. Friområdet, som ligger på øverst på Grønland, fjernes til fordel for beboere og besøkende i området.

Hundeeiere som har trygt kunnet slippe hundene på Grønland i Oslo, blir nå henvist til et ikke-inngjerdet område cirka to kilometer unna.

– Vi skal få et flott nytt sykkelfelt og det skal bli park og grøntdrag. For å få plass til dette har hundeluftegården måttet vike for et parkdrag og gangvei som kan brukes av alle. Dette blir et mer attraktivt område og vi mener det er riktig å prioritere et åpent grøntanlegg her for mange brukergrupper, sier byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen, til Dagsavisen.

Det eksisterer ingen planer om å etablere noe nytt inngjerdet område for hundelufting på Oslos østkant.

Venstre ber byrådet ordne opp

Guri Melby (V) har utfordret byråd for miljø- og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG), til å finne et erstatningsareal for friområdet som nå forsvinner.

– Jeg mener at de som bor i byen og har hund må ha mulighet til å lufte hunden uten at den hele tida må gå i bånd. Dette har noe med dyrevelferd å gjøre også. Hunder trenger å kunne løpe fritt uten at det er til sjenanse for andre, sier Melby til Dagsavisen.

I strid med god hundevelferd

For hundeeiere i Oslo er dette triste nyheter, og Trine Hage, admininstrerende direktør i NKK, er skuffet over vedtaket.

- Det er presisert i dyrevelferdsloven at dyrs iboende behov skal bevares. Dette inkluderer i aller høyeste grad behovet for å bevege seg fritt, sier Hage.

Allerede i 2015 tok Venstre initiativ til  å starte arbeidet med en plan over byens hundeparker. Dette arbeidet er ikke blitt fullført av det nye byrådet, og i stedet har man vedtatt å avvikle en av byens friområder for hund.

- NKK har jobbet tett med Venstre det siste året i forbindelse med revisjon av Hundeloven. Vi er svært glade for at Venstre nok engang setter hundevelferd på den politiske agendaen, avslutter Hage.

 

Våre samarbeidspartnere: