Staker ut ny kurs

Illustrasjonsfoto: iStock
Illustrasjonsfoto: iStock

Ny struktur og driftsmodell skal sikre en bærekraftig drift og utvikling av NKK i fremtiden.

Publisert:
 

Koronapandemien rammet verden med full tyngde i mars 2020, og samtlige NKK-arrangementer ble avlyst og/eller utsatte på ubestemt tid. Både NKK sentralt og NKKs regioner, klubber og forbund tapte umiddelbart hoveddelen av sine inntekter. For NKKs administrasjon medførte forbud mot aktiviteter at store deler av inntektsgrunnlaget falt bort, mens en rekke kostnader opprettholdes.

Sikker og bærekraftig drift

NKKs hovedstyre (HS) har med bakgrunn i koronapandemien og dens konsekvenser diskutert strategier og tiltak for NKK fremover i strategisamling i juni 2020. HS ser behov for at NKK i fremtiden blir mindre avhengig av aktivitetsbaserte inntekter, og at organisasjonen må finne en ny struktur og driftsmodell som gir en sikker og bærekraftig drift og utvikling av NKK i fremtiden.

Konsekvensene av koronapandemien og ny fremtidig driftsmodell er at kostnadene i administrasjonen må reduseres og det medfører nedbemanning. Når antall ansatte nedskaleres må også omfanget av oppgaver reduseres.

I den anledning har det blitt opprettet en arbeidsgruppe som vurdere hvilke oppgaver som kan overføres til klubber, forbund, regioner eller andre aktører. Arbeidsgruppen skal levere sin rapport til NKKs hovedstyre senest 1. oktober 2020. 

Arbeidsgruppen skal:

  • Gi innspill til hvordan og når en overføring av internasjonale og nordiske utstillinger fra NKKs administrasjon til klubber, forbund og regioner kan skje.
  • Gi innspill til andre oppgaver og oppgaveområder som kan overføres fra NKKs administrasjon til klubber, forbund og eventuelt regioner

Arbeidsgruppen består av følgende representanter:

  • Bjarne Holm og Anniken Holtnæs, NKKs hovedstyre
  • Christine Sonberg for NKKs Særkomite for utstilling
  • Jostein Dale for NKKs Jakthundkomite
  • Liv McDowell for NKKs Sportshundkomite
  • Kim Bellamy for DNV og Dagny Wangensteen for Parat, tillitsvalgte i administrasjonen
  • Cecilie Holgersen og Marianne Ono Njøten for NKKs administrasjon
     
 

Våre samarbeidspartnere: